Κόκκινα Δάνεια και η αντιμετώπιση τους

Posted by - 7 Μαρτίου, 2016

Κόκκινα δάνεια θεωρούνται εκείνα στα οποία ο δανειολήπτης αδυνατεί να πληρώσει τόκους ή δόση (ανάλογα με τη μορφή του δανεισμού) και η καθυστέρηση καταβολών είναι άνω των 90 ημερών. Το ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει φθάσει πλέον τα 107 δις. ευρώ (ήτοι 52% των συνολικών δανείων) και πλέον αριθμούν τα 2 εκατομμύρια για στεγαστικά,

Επισήμως εκτός stress tests η Ελλάδα το 2016: Πέντε δράσεις για τα κόκκινα δάνεια

Posted by - 29 Φεβρουαρίου, 2016

  Σε πέντε πρωτοβουλίες θα στηριχθεί η προσπάθεια μείωσης των «κόκκινων» δανείων και εξυγίανσης του ισολογισμού των συστημικών τραπεζών. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος οι λύσεις που θα προκριθούν θα έχουν μόνιμο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και θα απαντούν στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές τράπεζες.   Εχουν τεθεί

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων

Posted by - 11 Ιανουαρίου, 2016

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και μετά την ολοκλήρωση της ανά-κεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, περνάμε από το στάδιο της αδράνειας και της αναμονής, στο επόμενο στάδιο της ενεργής διαχείρισης των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

Οι τελευταίες εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια

Posted by - 16 Μαρτίου, 2015

Ο ρυθμός αύξησης των κόκκινων δανείων επιβάλλει πλέον την εξεύρεση νομοθετικής ρύθμισης στο πρόβλημα, όχι μόνο για την ανακούφιση των δανειοληπτών, αλλά και για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε θεσπίσει το Ν.4307/14 για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενώ η σημερινή κυβέρνηση μελετά την αναμόρφωση και