Νέα παράταση για την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του νόμου 4469/2017, μήπως είναι και η τελευταία ευκαιρία;

1119 0

Γράφει η Παππά Σοφία

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 24-12-2019 δίνεται παράταση για την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και το σχετικό εδάφιο αναφέρει ότι «Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 30η Απριλίου 2020, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3.».

Ο νόμος 4469/2017 για πρώτη φορά, έπειτα από δύο συνεχόμενες ετήσιες παρατάσεις λαμβάνει μια μόνο τετράμηνη παράταση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με διάφορες εξαγγελίες που έχουν γίνει από τον Υπουργό για «νέο εργαλείο» ρύθμισης οφειλών εξωδικαστικού μηχανισμού, ίσως φανερώνει την διάθεση της νέας κυβέρνησης για διαρθρωτικές αλλαγές για την ρύθμιση οφειλών.

Η διαδικασία θα παραμένει ως έχει, υποβάλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα όπως όριζε από την αρχή ο σχετικός νόμος με τις ανάλογες ημερομηνίες υποβολής και περιορισμούς. Επίσης, έπειτα από την ανανέωση του μηχανισμού από 06/12/2019, ορίζεται ότι προστέθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης από τον οφειλέτη των μη επιχειρηματικών οφειλών προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τη ρύθμιση, κάτι που πριν δεν προέβλεπε ο νόμος.

Στόχος του εργαλείου θα είναι η ρύθμιση όλων των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες και τους υπόλοιπους ανέγγυους πιστωτές με τρόπο που διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους με ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που απεικονίζει το καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη όλες οι συνθήκες που επικρατούν ανάλογα την φύση της επιχείρησης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των απρόσμενων παραμέτρων μέσα στις προβλέψεις που γίνονται για την απεικόνιση του σχεδίου.

Οι οφειλέτες, λοιπόν, που θέλουν να ρυθμίσουν με τις υφιστάμενες συνθήκες θα πρέπει να άμεσα να κινηθούν προς στην κατεύθυνση της οριστικής υποβολής, διότι από την 1η Μάϊου του 2020, το πλαίσιο θα αλλάξει ριζικά και κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις νέες προκλήσεις που έρθουν στους οφειλέτες αλλά ούτε τις συνθήκες που θα υπάρχουν για την οριστική υποβολή της αίτησης. Όμως, απαιτείται η σωστή οργάνωση και η ειδική υποστήριξη για να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για την αναδιάρθρωση των οφειλών.

Η BSS είναι μια αρκετά έμπειρη και οργανωμένη εταιρεία, που είναι σε θέση να συμβουλέψει τους πελάτες της στην σωστή κατεύθυνση για την βιωσιμότητα και τη μείωση των οφειλών τους. Η πολύχρονη πορεία της στην διαχείριση των κόκκινων δανείων και ρυθμίσεων της δίνει το πλεονέκτημα να είναι σε θέση πάντα να αντιμετωπίζει την κάθε διαφορετική περίπτωση με τρόπο που της αναλογεί.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας για την ενημέρωση και την οργάνωση που χρειάζεται ο κάθε οφειλέτης για την μείωση και ρύθμιση των οφειλών του. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα κεντρικά μας γραφεία, 2104838601-2, στο υποκατάστημα μας στη Θεσσαλονίκη, 2310512601 ή στο υποκατάστημα μας στην Ξάνθη, 2541026717.

Ο χρόνος τώρα είναι περιορισμένος, απαιτείται η άμεση οργάνωση γιατί είναι ίσως αυτή να είναι η τελευταία ευκαιρία για πολλούς οφειλέτες.

Related Post