Κόκκινα Δάνεια και η αντιμετώπιση τους

Posted by - 7 Μαρτίου, 2016

Κόκκινα δάνεια θεωρούνται εκείνα στα οποία ο δανειολήπτης αδυνατεί να πληρώσει τόκους ή δόση (ανάλογα με τη μορφή του δανεισμού) και η καθυστέρηση καταβολών είναι άνω των 90 ημερών. Το ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει φθάσει πλέον τα 107 δις. ευρώ (ήτοι 52% των συνολικών δανείων) και πλέον αριθμούν τα 2 εκατομμύρια για στεγαστικά,