Αναζητώντας πρόγραμμα επιδότησης ή πηγή χρηματοδότησης

Posted by - 3 Μαρτίου, 2016

«Θα προχωρήσω στην επένδυση εφόσον λάβω έγκριση για την επιδότηση». Αυτή η φράση ακούγεται πολύ τακτικά στις συναντήσεις μας με επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να προβούν σε κάποια επένδυση. Αν το σκεφτούμε υποκρύπτει μια μετατροπή του μέσου που είναι η επιδότηση σε σκοπό. Αναγάγει δηλαδή την ίδια τη επιδότηση ως εργαλείο θεμελιώδους σημασίας για την

Δάνεια JEREMIE με πόρους του ΕΣΠΑ διαθέσιμα σε περισσότερες Τράπεζες

Posted by - 12 Μαΐου, 2015

Τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας με πόρους του ΕΣΠΑ χορηγούνται πλέον από το δίκτυο τεσσάρων τραπεζών και συγκεκριμένα  των Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, που συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Πρόκειται για επενδυτικά δάνεια καθώς και κεφάλαιο κίνησης  τόσο για σκοπούς δημιουργίας νέας επιχειρηματικής