Επιχείρηση – Αντιμετώπιση των εγγενών αδυναμιών – Πρακτικά μέτρα δράσης

Posted by - 2 Μαΐου, 2015

Το επιχειρηματικό περιβάλλον διαμορφώνεται από τις μικροοικονομικές αλλά και τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Μια επιχειρηματική μονάδα προφανώς δεν έχει ούτε το ρόλο αλλά ούτε και τη δυνατότητα, να επηρεάσει το χρηματοοικονομικό περιβάλλον παρά μόνο όσο είναι η επίδραση της δράσης της στο συνολικό Α.Ε.Π. Η κρίση ανέδειξε πέρα από τις μεγάλες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, σημαντικές