Δάνεια JEREMIE με πόρους του ΕΣΠΑ διαθέσιμα σε περισσότερες Τράπεζες

Posted by - 12 Μαΐου, 2015

Τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας με πόρους του ΕΣΠΑ χορηγούνται πλέον από το δίκτυο τεσσάρων τραπεζών και συγκεκριμένα  των Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, που συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Πρόκειται για επενδυτικά δάνεια καθώς και κεφάλαιο κίνησης  τόσο για σκοπούς δημιουργίας νέας επιχειρηματικής

Επιχείρηση – Αντιμετώπιση των εγγενών αδυναμιών – Πρακτικά μέτρα δράσης

Posted by - 2 Μαΐου, 2015

Το επιχειρηματικό περιβάλλον διαμορφώνεται από τις μικροοικονομικές αλλά και τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Μια επιχειρηματική μονάδα προφανώς δεν έχει ούτε το ρόλο αλλά ούτε και τη δυνατότητα, να επηρεάσει το χρηματοοικονομικό περιβάλλον παρά μόνο όσο είναι η επίδραση της δράσης της στο συνολικό Α.Ε.Π. Η κρίση ανέδειξε πέρα από τις μεγάλες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, σημαντικές

Oι οικονομικές εξελίξεις & πρακτικές συμβουλές για τον επιχειρηματικό κόσμο σε σχέση με αυτές

Posted by - 21 Μαΐου, 2014

Mε δεδομένο ότι ανεξαρτήτως των πολιτικών ή άλλων εξελίξεων, οι επιχειρήσεις σας θα πρέπει να προχωρήσουν, σας αποστέλλουμε το τελευταίο μας άρθρο σε αυτή τη δεδομένη στιγμή εν μέσω εκλογικής διαδικασίας. Στα πλαίσια της εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας μπορούμε να έχουμε μια απεικόνιση της εξέλιξης του ελληνικού ΑΕΠ, από το 1828 έως το 2050. Η