Παρουσίαση: Ιστορικό εξελίξεων στην ελληνική οικονομία

Posted by - 19 Μαρτίου, 2015

Στα πλαίσια των δύσκολων συγκυριών, φροντίζουμε για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σας, παράλληλα με την παροχή κάθε δυνατών διευκολύνσεων – συμβουλών αλλά και πρακτικών δράσεων, στα πλαίσια των συνεργασιών μας. Η ενημέρωση είναι ίσως το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε τέτοιες εποχές. Στα πλαίσια αυτά σας κοινοποιούμε μια παρουσίαση μεγεθών και εκτιμήσεις προοπτικών για την ελληνική