Απαντήσεις στις σημαντικότερες ερωτήσεις σχετικά με τα Capital Controls

Posted by - 29 Ιουνίου, 2015

Διαβάστε παρακάτω τις απαντήσεις στις σημαντικότερες ερωτήσεις που έχουν προκύψει όσον αφορά τα Capital Controls. Μέχρι πότε θα μείνουν κλειστές οι τράπεζες; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι τράπεζες θα κλείσουν τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Όμως ο υπουργός Οικονομικών μπορεί να παρατείνει την αργία. Τι θα γίνει με τα ΑΤΜ; Δεν

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί των Capital Controls

Posted by - 29 Ιουνίου, 2015

Αναλυτικά η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί των Capital Controls αναφέρει τα εξής: 2. Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματοποιούνται: α) αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, υποκείμενες σε ημερήσιο όριο ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάμενο να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι αυτόματες ταμειολογιστικές   μηχανές θα λειτουργήσουν εντός το πολύ