Ξεκινούν οι πλειστηριασμοί – Διασώζεται ένας στους τέσσερις δανειολήπτες

Posted by - 17 Νοεμβρίου, 2015

Κάλυψη μόνο του 25% των δανείων – Προστατεύονται οικογένειες με δύο παιδιά (και άνω) εφόσον έχουν εισόδημα μέχρι 20.639 ευρώ και η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 170.000 ευρώ -Υποσχέσεις για προστασία των υπολοίπων μετά από ειδικά τεστ – Πολύ πιο εύκολα μπορεί να χάνει κάποιος τη ρύθμιση των 100 δόσεων – Φόρος στο