Πώς πληρώνονται οι προμηθευτές εξωτερικού εν μέσω τραπεζικής αργίας

Posted by - 1 Ιουλίου, 2015

Διευκρινίσεις προς τις επιχειρήσεις αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την τραπεζική αργία στην πραγματοποίηση εμβασμάτων στο εξωτερικό για πληρωμές προς προμηθευτές αλλά και στις καταθέσεις και τις εντολές πληρωμών δίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομίας. Οπως αναφέρει, επιχειρήσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εμβάσματα στο εξωτερικό για την πληρωμή προμηθευτών και την

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί των Capital Controls

Posted by - 29 Ιουνίου, 2015

Αναλυτικά η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί των Capital Controls αναφέρει τα εξής: 2. Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματοποιούνται: α) αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, υποκείμενες σε ημερήσιο όριο ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάμενο να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι αυτόματες ταμειολογιστικές   μηχανές θα λειτουργήσουν εντός το πολύ