ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

989 0

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 27-12-2018 / 29-03-2019

Η επιδότηση μπορεί να είναι μέχρι και 55% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης.

 

Η ενίσχυση μπορεί να έχει τη μορφή, επιχορήγησης, φοροαπαλλαγών, χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Απαιτείται το 25% κατ’ ελάχιστο της επένδυσης να μην περιέχει κρατική συμμετοχή.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ:

 

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση δυναμικότητας υπάρχουσας μονάδας.
 • Διαφοροποίηση παραγωγής σε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν ξαναπαραχθεί.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του τρόπου της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Απόκτηση στοιχείων Ενεργητικού μονάδας η οποία έχει παύσει την λειτουργία της.

 

ΚΛΑΔΟΙ

 

Υπάγονται όλοι σχεδόν οι κλάδοι πλέον των εξαιρέσεων του άρθρου 7 της προκήρυξης. Ειδικά ως προς τον τουρισμό:

 

 • Ίδρυση και επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
 • Εκσυγχρονισμοί σε τουλάχιστον 3* αρκεί να έχει περάσει πενταετία από την έναρξη η την προηγούμενη αναβάθμιση.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους και θα είναι τουλάχιστον 3*.
 • Ίδρυση – επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός παραδοσιακών η διατηρητέων κτιρίων τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 2*.
 • Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκόλφ, τουριστικοί λιμένες, ιαματικός τουρισμός, κέντρα αναζωογόνησης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις. 45% του προϋπολογισμού, στον τουρισμό 60%, σε επενδύσεις logistics 70%. Στα διατηρητέα φτάνει στο 80%.
 • Εξοπλισμός και μηχανήματα.
 • Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού και μηχανημάτων.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα.
 • Λογισμικό, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, συστήματα οργάνωσης επιχείρησης.
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 

 • Η ενίσχυση ανά σχέδιο μπορεί να είναι μέχρι € 5.000.000,00.
 • Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, δεν μπορούν να υπερβαίνουν σωρευτικά τα € 10.000.000 για μεμονωμένη επιχείρηση και τα € 20.000.000 για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ομάδα συμβούλων απόλυτα εξειδικευμένων δύναται να σας προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση σε μια πορεία αναπτυξιακή της επιχειρήσεως σας.

 

Η δυνατότητα μας να παρέχουμε υπηρεσίες στους τομείς:

 

 • Σχεδιασμού και υλοποίησης της επένδυσης.
 • Υποβολής του πλάνου.
 • Παρακολούθησης της πορείας του έως την έγκριση.
 • Διαχείριση του έργου.
 • Υποστήριξη της υλοποίησης του έργου μέσω στρατηγικών συνεργασιών μας.
 • H δυνατότητα υποστήριξης της μονάδας εφόσον μας ζητηθεί, στους τομείς της οικονομικής διεύθυνσης, της χρηματοδότησης, της διαμόρφωσης του πλάνου συστημάτων ποιότητας, της διαμόρφωσης πλάνου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) κλπ., μας διαφοροποιεί έναντι του ανταγωνισμού.

 

Είμαστε η πλέον δυναμική εταιρεία του κλάδου μας και η μοναδική με βραβείο αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM.

 

Χτίζουμε μαζί σας στιβαρές λύσεις – Building Solid Success.

 

Related Post

Αναπτυξιακός Νόμος 4399 / 22-06-2016

Posted by - 20 Ιανουαρίου, 2019 0
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 4399 / 22-06-2016 Σκοπός: Η έμφαση στο σκοπό έχει αξία στην διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ισόρροπη ανάπτυξη. Σεβασμός…