Υπεύθυνος Back Office

668 0

Υπεύθυνος Back Office

Η «εταιρία συμβούλων BSS», που δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά αναζητά έμπειρο στέλεχος για την θέση του Back Office.

Περιγραφή θέσης:

Η θέση απαιτεί παρουσία στα γραφεία της εταιρίας στη Γλυφάδα. Με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει στην επαγγελματική του πορεία, ο/η υποψήφιος θα πρέπει να κατευθύνει σωστά  όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Back Office. Βασική στόχευση, η βελτίωση της ταχύτητας εκτέλεσης εργασιών, εξασφαλίζοντας πάντα την τήρηση προθεσμιών χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Πιο συγκεκριμένα ο κάτοχος της θέσης:

* Project Manager: Παρακολούθηση Project εταιρείας και τήρηση προθεσμιών. Συντονισμός επιμέρους τμημάτων.

* Διαχείριση αλληλογραφίας με τρίτους. Συντονισμός λήψης απαραίτητων εγγράφων και ανάθεσης εργασιών η αποστολής στα πιστωτικά ιδρύματα η σε άλλους φορείς. Επικοινωνία με αυτά και παρακολούθηση έργων ανανέωσης ορίων η άλλων έργων.

* Διαμόρφωση αρχείου εκκρεμοτήτων πελατών και παρακολούθηση αυτού.

* Διαχείριση νέων αιτημάτων χρηματοδότησης. Συντονισμός εσωτερικών τμημάτων για διαμόρφωση φακέλου και αποστολή τους στα αρμόδια τμήματα τραπεζών.

* Επικοινωνία σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων αυτών.

* Βελτίωση αποδοτικότητας αιτημάτων και παραγωγικότητας Project.

* Πίστη τήρηση προθεσμιών

* Διαχείριση επικοινωνίας με πελάτες που έχουν προσελκυσθεί. Σύνταξη και αποστολή αιτούμενων εντύπων, παρακολούθηση της λήψης και της πληρότητας αυτών, διοχέτευση στα ανάλογα τμήματα και παρακολούθηση της εξέλιξης: Προσφορά, σύμβαση, ανάληψη έργου, υλοποίηση έργου ως Project  Manager.

* Αλληλογραφία ενημέρωσης με πελάτες και συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς, σχετικά με επιμέρους Project, για θέματα εκκρεμοτήτων, για θέματα συμβάσεων, και για θέματα προμηθειών, ανάλογα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

* Συντονισμός, υποκίνηση και παρακίνηση αυτών.

* Ηλεκτρονική και paper αρχειοθέτηση υποθέσεων – Project.

* Κάλυψη θεμάτων ομαλής λειτουργίας γραφείου. Συντονισμός επιμέρους φορέων (μηχανογράφηση, λογιστήριο, εταιρεία προώθησης παρακολούθηση εργασιών τους). Ανάληψη έργων ορθής λειτουργίας γραφείου, σε κάθε σενάριο.

* Διαμόρφωση ενημερώσεων, newsletters, παρουσιάσεων, προσφορών (απαιτούνται γνώσεις γραφιστικών)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Πενταετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (απαραίτητη εμπειρία σε back office εταιριών χρηματοοικονομικού κλάδου, συμβούλων επιχειρήσεων).
 • Γνώσεις εμπορικών θεμάτων, ενδείκνυται και νομικών.
 • Ικανές γνώσεις τραπεζικών θεμάτων.
 • Άριστη χρήση εφαρμογών MS Office και CRM (κατά προτίμηση Pylon).
 • Άριστη γνώση γραφιστικών.
 • Γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
 • Διάθεση και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση.
 • Ικανοποιητικό μισθό.
 • Bonus επίτευξης στόχων.
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Αρχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 • Συνεχή εκπαίδευση σε μεθοδολογία ορθής λειτουργίας του Back Office.

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.