Εξωδικαστικός Συμβιβασμός – Ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του επιχειρήσεων

1085 0

 

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός – Ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του επιχειρήσεων

Οι πρόσφατες αλλαγές στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό συντέλεσαν στο να γίνει η διαδικασία αυτή πιο φιλική σε όλους, ωστόσο η ελλιπής πληροφόρηση όσον αφορά τις κατάλληλες ενέργειες και τις κρίσιμες τακτικές πριν την διαδικασία αλλά και μετά την έγκρισή της, προκαλεί ακόμα φόβο και ανησυχία στον επιχειρηματικό χώρο.

Ο ιδρυτής της Business Support Services και Σύμβουλος Επιχειρήσεων κ. Ευστάθιος Λιακόπουλος, ο οποίος δραστηριοποιείται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και οικονομικής διεύθυνσης σε ένα χαρτοφυλάκιο, άνω των τετρακοσίων επιχειρήσεων- πελατών, παρουσίασε χθες στο Crowne Plaza Hotel και στην Ημερίδα που διεξήγαγε η Pro Seminars, με τίτλο, «Ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός_Πρόσφατες Αλλαγές» την διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με απλό και κατανοητό τρόπο.

Η εκπαίδευση αφορούσε ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές και δικηγόρους.

Με στόχο να εξαλείψει την ανησυχία που σχετίζεται με την δυνατότητα εφαρμογής του νόμου, ο κ. Ευστάθιος Λιακόπουλος προχώρησε σε μία εις βάθος επεξήγηση η οποία περιλάμβανε τη διαμόρφωση στρατηγικής, τις  προπαρασκευαστικές ενέργειες, τα κρίσιμα σημεία διαχείρισης, αλλά και τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα επιτυχίας.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της BSS|Business Support Services.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν πάνω από 10 παραδείγματα από υποθέσεις που η BSS έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία.

Η BSS όντας μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων πιστοποιημένη από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό EFQM για την αριστεία στην επιχειρηματική της δράση, δημιούργησε τον Ιανουάριο του 2016 και πέντε μήνες πριν την αναμενόμενη ψήφιση του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ανάλογο τμήμα για την υποστήριξη επιχειρηματικών πελατών.

Αξιοποίησε εξάλλου την δεκαετή εμπειρία της στα θέματα της αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων έχοντας συμμετάσχει σε ορισμένες από τις σημαντικότερες αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων των τελευταίων ετών με σημαντική επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό, επικοινωνήστε με την BSS|Business Support Services.

Τηλεφωνικό κέντρο

2104838601

2104838602

 

Related Post