Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ BSS ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

1825 0

Γράφει η Μυρτώ Σακελλαροπούλου, Financial Consultant & Analyst, MSc in CIS, MBA

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (679/2016), ως «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» νοείται «η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία»

Ενδεικτικά σε τυχόν παραβίαση μπορεί να αποκαλύπτονται πληροφορίες για:

α) Ειδικές κατηγορίες των δεδομένων  όπως τα γενετικά δεδομένα φυσικού προσώπου τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του, τα βιομετρικά του δεδομένα όπως εικόνες του προσώπου του, πληροφορίες για τις πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις του, την συμμετοχή του σε συνδικάτα, την φυλετική ή εθνοτική του καταγωγή, τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

β) Δεδομένα που αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του φυσικού προσώπου.

γ) Δεδομένα που  αφορούν παιδιά

δ) Δεδομένα που αφορούν την οικονομική κατάσταση του φυσικού προσώπου

ε) Δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική του κατάσταση όπως τις επιδόσεις στην εργασία του ή δεδομένα που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο.

στ) Επιχειρησιακά δεδομένα όπως παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών μιας επιχείρησης καθώς και αποκάλυψη οικονομικών πτυχών όπως των τραπεζικών τους λογαριασμών και της οικονομικής τους κατάστασης,  παραβίαση προσωπικών δεδομένων των εργαζόμενων μιας επιχείρησης, παραβίαση εγγράφων και ψηφιακών δεδομένων που προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

H BSS γνωρίζοντας όλα τα ανωτέρω και έχοντας διαρκείς επαφές με την αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων και μεγάλη εμπειρία έχει αναπτύξει ένα πλήρες σύστημα 55 σημείων για απόλυτη κάλυψη έναντι του κανονισμού.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Related Post

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων

Posted by - 11 Ιανουαρίου, 2016 0
Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και μετά την ολοκλήρωση της ανά-κεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, περνάμε από το στάδιο της αδράνειας…