Οι τελευταίες εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια

Posted by - 16 Μαρτίου, 2015

Ο ρυθμός αύξησης των κόκκινων δανείων επιβάλλει πλέον την εξεύρεση νομοθετικής ρύθμισης στο πρόβλημα, όχι μόνο για την ανακούφιση των δανειοληπτών, αλλά και για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε θεσπίσει το Ν.4307/14 για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενώ η σημερινή κυβέρνηση μελετά την αναμόρφωση και