[Αγγελία] Διευθυντής Λογιστηρίου

Posted by - 3 Μαΐου, 2015

H BSS PLUS, για λογαριασμό μεγάλου πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Θέσης Εργασίας: Καταχώρηση και ορθή τήρηση λογιστικών εγγραφών στην γενική και αναλυτική λογιστική, συγκεντρωτικών δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ, αποσβέσεων, ισοζυγίων πληρωμών και ανάλυση λογαριασμών. Σύνταξη, υποβολή, παρακολούθηση και συμμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων και δηλώσεων της