Η αξία της ανταγωνιστικότητας στην διαμόρφωση ρευστότητας

Posted by - 8 Απριλίου, 2014

Συνηθίζουμε ως σύμβουλοι επιχειρήσεων να προτρέπουμε τους πελάτες μας να δώσουν έμφαση στην «λειτουργική ρευστότητα». Ο λόγος που έχουμε στραφεί σε αυτή την κατεύθυνση είναι σαφής: Η ρευστότητα από την ίδια την λειτουργία μας είναι η μόνη ρευστότητα που πηγάζει από εμάς, δεν έχει κόστος και αντιθέτως παράγει σημαντικά πιστοληπτικά αποτελέσματα πέρα από τα κοστολογικά.