Επιχειρηματικά δεδομένα και ενέργειες έναντι εξελίξεων και οικονομικής πολιτικής

Posted by - 11 Ιουνίου, 2015

Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα από μια εξαιρετικά σύνθετη και κρίσιμη διαπραγμάτευση. Μπορούμε όμως επίσης αναμφίβολα μέσα από αυτή την επίπονη διαδικασία να διακρίνουμε ορισμένα ήδη παραγόμενα αποτελέσματα αναμένοντας το τελικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Παράλληλα είναι ορατές οι βασικές γραμμές της στρατηγικής κατεύθυνσης της οικονομικής

Ελλάδα δεν είναι μόνο το δημόσιο προφανώς…

Posted by - 18 Μαΐου, 2015

Την ώρα που η κυβέρνηση ορθώς ενδιαφέρεται για την καταβολή μισθών και συντάξεων, έχει κηρύξει στάση πληρωμών προς τον ιδιωτικό τομέα. Όπως η επιστήμη της ψυχολογίας επισημαίνει η ανθρώπινη φύση ρέπει προς το σύνηθες. Από την καθημερινότητα μας είναι γνωστό σε όλους μας ότι κατευθυνόμαστε πιο εύκολα στις κινήσεις που μας είναι συνηθισμένες. Έτσι λοιπόν

Παρουσίαση: Ιστορικό εξελίξεων στην ελληνική οικονομία

Posted by - 19 Μαρτίου, 2015

Στα πλαίσια των δύσκολων συγκυριών, φροντίζουμε για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σας, παράλληλα με την παροχή κάθε δυνατών διευκολύνσεων – συμβουλών αλλά και πρακτικών δράσεων, στα πλαίσια των συνεργασιών μας. Η ενημέρωση είναι ίσως το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε τέτοιες εποχές. Στα πλαίσια αυτά σας κοινοποιούμε μια παρουσίαση μεγεθών και εκτιμήσεις προοπτικών για την ελληνική

Οι τελευταίες εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια

Posted by - 16 Μαρτίου, 2015

Ο ρυθμός αύξησης των κόκκινων δανείων επιβάλλει πλέον την εξεύρεση νομοθετικής ρύθμισης στο πρόβλημα, όχι μόνο για την ανακούφιση των δανειοληπτών, αλλά και για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε θεσπίσει το Ν.4307/14 για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενώ η σημερινή κυβέρνηση μελετά την αναμόρφωση και

Oι οικονομικές εξελίξεις & πρακτικές συμβουλές για τον επιχειρηματικό κόσμο σε σχέση με αυτές

Posted by - 21 Μαΐου, 2014

Mε δεδομένο ότι ανεξαρτήτως των πολιτικών ή άλλων εξελίξεων, οι επιχειρήσεις σας θα πρέπει να προχωρήσουν, σας αποστέλλουμε το τελευταίο μας άρθρο σε αυτή τη δεδομένη στιγμή εν μέσω εκλογικής διαδικασίας. Στα πλαίσια της εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας μπορούμε να έχουμε μια απεικόνιση της εξέλιξης του ελληνικού ΑΕΠ, από το 1828 έως το 2050. Η

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις

Posted by - 4 Ιανουαρίου, 2014

Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών δεν συνάδει απαραίτητα με βελτίωση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, σίγουρα σε βραχυπρόθεσμο και κατά την εκτίμηση μας και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σε γενικές γραμμές έχουμε: Μείωση του άμεσου κινδύνου εξόδου από το €. Βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Ανά-κεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αύξηση της κινητικότητας στο πεδίο των άμεσων