Τα 270 μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως τον Δεκέμβριο ώστε να ανοίξει η στρόφιγγα της δόσης των 3 δις

520 0

Παρακάτω θα βρείτε συγκεντρωμένα και κωδικοποιημένα τα 270 μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως τον Δεκέμβριο ώστε να αποδεσμευτεί η δόση των 3 δισ. ευρώ, βάσει του τρίτου μνημονίου.

Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται δράσεις από τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις και τις αποφάσεις για την κατάργηση του ΦΠΑ στα νησιά, έως το νέο ποινολόγιο της εφορίας, την έναρξη κατάργησης της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό ντίζελ και την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ.

Επίσης, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το ασφαλιστικό.

Πιο αναλυτικά, τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, είναι τα ακόλουθα:

Α/Α Ενέργεια Περιγραφή Προθεσμία Πεδίο Τύπος
Ενέργειας
1 Σχέδιο τεχνικής Βοήθειας Οι ελληνικές αρχές θα οριστικοποιήσουν, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2015, ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σεπ-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
2 Στρατηγική ανάπτυξης Οι αρχές σκοπεύουν να οριστικοποιήσουν τη στρατηγική ανάπτυξης έως τον Μάρτιο του 2016. Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συντονισμό του φιλόδοξου προγράμματος μεταρρυθμίσεων, με την ενίσχυση της υφιστάμενης Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και με τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, οργανώσεων αντιπροσωπευτικών του ιδιωτικού τομέα. Μαρ-2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
3 Κατάργηση επιστροφής ΕΦΚ αγρότες Α’ φάση κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες Οκτ-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
4 Κατάργηση επιστροφής ΕΦΚ αγρότες Β’ φάση κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες Οκτ-2016 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
5 αύξηση φόρου επί της χωρητικότητας αύξηση φόρου επί της χωρητικότητας Οκτ-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
6 Είσπραξη ΕΝΦΙΑ Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ για το 2015, ώστε να εκδοθούν εκκαθαριστικά σημειώματα τον Οκτώβριο του 2015, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2016. Οκτ-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
7 Είσπραξη εσόδων Θα διορθώσουν επίσης τα ζητήματα που ανέκυψαν με τα προσφάτως εφαρμοσθέντα μέτρα για τα έσοδα Οκτ-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
8 Συνταγογράφηση ΔΚΟ αποκατάσταση της πλήρους συνταγογράφησης φαρμάκων κατά διεθνή κοινόχρηστη ονομασία (ΔΚΟ) Σεπ-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
9 Μείωση τιμών φαρμάκων μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων μετά τη λήξη ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σεπ-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
10 Σύστημα κοινωνικής πρόνοιας εκκίνηση του συνολικού προγράμματος επανεξέτασης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας Σεπ-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
11 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2015 συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2015 Οκτ-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ
12 Προϋπολογισμός 2016 προσχέδιο προϋπολογισμού 2016 Οκτ-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
13 ΜΠΔΣ 2016-19 δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2016-19, η οποία θα υποστηρίζεται από μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη παραμετρικών μέτρων και διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων: α) δεύτερης φάσης μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος β) μεταρρύθμισης του κώδικα φορολογίας εισοδήματος γ) σταδιακής κατάργησης της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος,με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017 δ) φόρου επί τηλεοπτικών διαφημίσεων ε) αναγγελίας προκήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και τηνκαταβολή τελών που αφορούν τη χρήση των αντίστοιχων συχνοτήτων στ) επέκτασης της φορολόγησης τωνμεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια (GGR), ύψους30%, στα παιχνίδια VLT που αναμένεται ότι θα εγκατα-σταθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016ζ) αύξησης του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια, για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%)· η) σταδιακής κατάργησης της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου θ) επέκτασης της προσωρινής εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως το2018· ι) μόνιμης μείωσης του ανωτάτου ορίου εξόδων για τις αμυντικές δαπάνες κατά 100 εκατομμύρια ευρώ το 2015 και θα ανέλθει σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ κατάτον υπολογισμό του ΝΑΤΟ το 2016, με σειρά στοχευμένων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης στουςαριθμούς των απασχολούμενων και στις συμβάσεις τουδημοσίου· ια) καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας ώστε να μειωθούν κατά το ήμισυ οι δαπάνες για τις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του2016. Οκτ-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
14 Διαρθρωτικά δημοσιονομικά μέτρα Οι αρχές δεσμέυονται να θεσπίσουν αξιόπιστα διαρθρωτικά μέτρα που θα αποφέρουν τουλάχιστον το 3/4% του ΑΕΠ με ισχύ από το 2017 και το 1/4% του ΑΕΠ με ισχύ από το 2018 Οκτ-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
15 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας θα θεσπίσουν νέες ποινικές νομικές διατάξεις για την φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικός ποινικός νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη συναφής νομοθεσία, για να αντικατασταθεί το άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους· θα καταργήσουν όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επιβάλλονται βάσει του ν. 2523/1997· β) θα εκδώσουν εγκύκλιο σχετικά με τα πρόστιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρμογή του ΚΦΔ· γ) θα μεριμνήσουν για κατάλληλες ποινές για τις απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων· η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ (βασικό παραδοτέο). Σεπ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
16 ΚΦΕ & ΚΦΔ οι αρχές θα πραγματοποιήσουν συνολική επανεξέταση της υπόλοιπης φορολογικής νομοθεσίας που συγκρούεται με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ, ενσωματώνοντας τις εν λόγω νομικές πράξεις, κατά περίπτωση, Φεβ-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ
17 ΚΦΕ & ΚΦΔ θα εκδώσουν το σύνολο της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή του ΚΦΕ και του ΚΦΔ. Μαρ-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
18 Φόρος εισοδήματος- διαδικασία θα απλοποιήσει το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήματος Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
19 Φόρος εισοδήματος- εισφορά αλληλεγγύης θα αναμορφώσει και θα ενσωματώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήματος, από το 2016 Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
20 Φόρος εισοδήματος-κωδικοποίηση θα εντοπίσει όλα τα κίνητρα που αφορούν τη φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων και θα ενσωματώσει τις εξαιρέσεις από τη φορολόγηση στον ΚΦΕ καταργώντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ
21 Μεταρρύθμιση ΚΕΔΕ θα αναλάβει να επανεξετάσει και να μεταρρυθμίσει τον ΚΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης για την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιους πλειστηριασμούς Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ
22 Ενίσχυση ελέγχων θα εξασφαλίσει την επαρκή πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων για τη διεξαγωγή ελέγχων εγκαίρως και για σκοπούς επιβολής του νόμου Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
23 Φορολογία κεφαλαίου θα επανεξετάσει το πλαίσιο της φορολογίας κεφαλαίου και θα επεξεργαστεί το φορολογικό πλαίσιο για τους φορείς συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σε αυτούς, σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ
24 Φόρος τεχνικών υπηρεσιών θα επανεξετάσει την παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών ενόψει τυχόν αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
25 Φόρος ακίνητης περιουσίας θα προσαρμόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ
26 Φόρος εισοδήματος-εναλλακτική ελάχιστη φορολογία θα προσαρμόσει την εναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
27 Φόρος εισοφήματος- εναλλακτική ελάχιστη φορολογία θα επανεξετάσει τη λειτουργία της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης τυχόν υπαναχωρήσεων) Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
28 Φοροαποφυγή θα εκμηδενίσει τις δυνατότητες αποφυγής της φορολογίας εισοδήματος Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
29 Διεύρυνση φορολογικής βάσης-αγροτες θα καταστήσει αυστηρότερο τον ορισμό των αγροτών (βασικό παραδοτέο) Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
30 Κωδικοποίηση ΦΠΑ θα κωδικοποιήσουν και θα απλουστεύσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, εναρμονίζοντάς την με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νομικά κενά που απομένουν και συντομεύοντας το χρονικό διάστημα για την καταβολή του ΦΠΑ· Μαρ-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ
31 Μεταρρύθμιση ΦΠΑ θα απλουστεύσουν το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος και θα διασφαλίσουν τη συνοχή της φορολογητέας βάσης του εισοδήματος για τη φορολογία εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το κατώτατο όριο εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ· Μαρ-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
32 Μεταρρύθμιση ΦΠΑ θα εκσυγχρονίσουν τις φορολογικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στον ΚΦΕ που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, καθώς και τους λογαριασμούς αποθεματικού των επιχειρήσεων, και θα εφαρμόσουν τις διατάξεις του ΚΦΕ που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλαγές και τις ενδοομιλικές συναλλαγές. (βασικό παραδοτέο) Μαρ-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ
33 Φόρος ακίνητης περιουσίας θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με τα στοιχεία για το σύνολο των ατομικών ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο. (βασικό παραδοτέο) Σεπ-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
34 Ενίσχυση ΓΓΔΕ την άμεση θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταβίβαση, του συνόλου των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, καθώς και του συνόλου του προσωπικού, του ΣΔΟΕ και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζεται με τη φορολογία και τα τελωνεία στη φορολογική διοίκηση· όλες οι μη αξιολογηθείσες εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ έπειτα από τον ν. 4321/2015 θα θεωρούνται λεπτομερή ενημερωτικά σημειώματα για τη φορολογική διοίκηση. Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
35 Ενίσχυση φορολογικής συμμόρφωσης θα εγκρίνει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης· Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
36 Ενίσχυση φορολογικής συμμόρφωσης θα επεξεργαστεί, με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τομέα, κοστολογημένο σχέδιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με εφαρμογή που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016· Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
37 Ενίσχυση φορολογικής συμμόρφωσης θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των οφειλετών για οφειλές από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που εκκρεμούν για περισσότερο από τρεις μήνες. Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
38 Καταπολέμηση φοροδιαφυγής οι αρχές θα καταρτίσουν συνολικό σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με βάση την αποτελεσματική διυπηρεσιακή συνεργασία, το οποίο θα περιλαμβάνει: α) εντοπισμό των μη δηλωμένων καταθέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό· β) θέσπιση προγράμματος εθελοντικής γνωστοποίησης με κατάλληλες κυρώσεις, κατάλληλα κίνητρα και διαδικασίες επαλήθευσης, σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και χωρίς καμία αμνηστευτική διάταξη· γ) αίτημα προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ για την παροχή δεδομένων περί ιδιοκτησίας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες, καθώς και τον τρόπο χρησιμοποίησης των δεδομένων αυτών· δ) ανανέωση του αιτήματος για τεχνική βοήθεια στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και πλήρης αξιοποίηση του πόρου για την ανάπτυξη ικανοτήτων· ε) καθιέρωση περιουσιολόγιου για τη βελτίωση της παρακολούθησης· στ) θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών), για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων· ζ) δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές· Νοε-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
39 Ενίσχυση εισπραξιμότητας φόρων οι αρχές θα υπογράψουν την Υπουργική Απόφαση που θα προβλέπει την επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικό συναλλαγών σε βάθος 10 ετών. Σεπ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
40 Ενίσχυση εισπραξιμότητας φόρων οι αρχές θα μειώσουν – λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική βοήθεια – τους περιορισμούς στη διεξαγωγή ελέγχων των φορολογικών δηλώσεων, με την επιφύλαξη του συστήματος εξωτερικού φορολογικού πιστοποιητικού. Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ
41 Ενίσχυση εισπραξιμότητας φόρων οι αρχές θα θεσπίσουν μέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων με βάση την ανάλυση κινδύνου και όχι, όπως συμβαίνει σήμερα, την αρχαιότητα (δηλαδή το έτος διαγραφής). Νοε-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
42 Ενίσχυση εισπραξιμότητας οφειλών θα βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
43 Ενίσχυση εισπραξιμότητας οφειλών θα αφαιρέσουν την προσωπική αστική ευθύνη των φορολογικών υπαλλήλων για τη μη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
44  

Ενίσχυση εισπραξιμότητας οφειλών

θα προτείνουν, και θα εφαρμόσουν εντός του 2016, εθνική στρατηγική είσπραξης, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω αυτοματοποίησης της είσπραξης οφειλών, Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
45 Ενίσχυση εισπραξιμότητας οφειλών θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα ή για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων, καθώς και των εισφορών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια· Νοε-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
46 Ενίσχυση εισπραξιμότητας οφειλών θα θεσπίσουν νομοθεσία για να απομονώσουν τις μη εισπράξιμες οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης· Νοε-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
47 Ενίσχυση εισπραξιμότητας οφειλών θα βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξιμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, Νοε-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
48 Ενίσχυση εισπραξιμότητας οφειλών θα επιβάλλουν, εφόσον είναι νομίμως δυνατόν, την προκαταβολική είσπραξη σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών. Νοε-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
49 Βελτίωση είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα παράσχουν στο ΚΕΑΟ πρόσβαση στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης· Σεπ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
50 Βελτίωση είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα δημιουργήσουν ενιαία βάση δεδομένων για τις οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Σεπ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
51 Βελτίωση είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης οι αρχές θα υλοποιήσουν ένα κεντρικό μητρώο ασφαλισμένων, σε συντονισμό με την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων, και θα ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην φορολογική διοίκηση έως τα τέλη του 2017. Δεκ-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
52 Ενίσχυση εσόδων ΦΠΑ την επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και τον περιορισμό της επανεγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ για την προστασία των εσόδων από τον ΦΠΑ· Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ
53 Ενίσχυση εσόδων ΦΠΑ τη θέσπιση της δευτερογενούς νομοθεσίας που απαιτείται για τη σημαντική ενίσχυση της αναδιοργάνωσης του τμήματος επιβολής του ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και να καταπολεμηθεί η αλυσιδωτή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
54 Ενίσχυση εσόδων ΦΠΑ Οι αρχές θα υποβάλουν αίτημα στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ. Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
55 Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας ΚΕΑΟ οι αρχές θα εξασφαλίσουν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΑΟ Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
56 Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας ΙΚΑ θα ισχυροποιήσουν την ελεγκτική ικανότητα του ΙΚΑ Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
57 Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας ΜΜΟ θα ενισχύσουν τη Μονάδα Μεγάλων Οφειλετών, για να βελτιώσουν την ικανότητά του επί θεμάτων που αφορούν την εκκαθάριση και την είσπραξη φόρων, καθώς και – με ιδιαίτερα ικανούς νομικούς συμβούλους, υποστηριζόμενους από διεθνή ανεξάρτητη εταιρεία εμπειρογνωμόνων – για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των οφειλετών. Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
58 Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας Η ΜΜΟ θα κατηγοριοποιήσει τους εμπορικούς οφειλέτες με μεγάλη οφειλή προς το δημόσιο ανάλογα με τη βιωσιμότητά τους. Δεκ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
59 Ενίσχυση ανεξαρτησίας φορολογικής διοίκησης οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία (βασικό παραδοτέο) για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων, με την οποία θα προσδιορίζονται: α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα· β) οι εξουσίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου· γ) η σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς· δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του φορέα και η σχέση του με τη δημόσια διοίκηση ε) η αυτονομία του προϋπολογισμού του, με τη δική του Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και νέο τρόπο χρηματοδότησης για την εναρμόνιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων και για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας του προϋπολογισμού· στ) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Οκτ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
60 Ενίσχυση ανεξαρτησίας φορολογικής διοίκησης θα διορίσουν το Διοικητικό Συμβούλιο και Δεκ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
61 Ενίσχυση ανεξαρτησίας φορολογικής διοίκησης θα θεσπίσουν κατά προτεραιότητα δευτερογενή νομοθεσία δυνάμει του νόμου (βασικοί ανθρώπινοι πόροι, προϋπολογισμός) περί του αυτόνομου φορέα διαχείρισης των εσόδων, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικός έως τον Ιούνιο του 2016. Δεκ-2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
62 Οργανικός νόμος προϋπολογισμός Οι αρχές θα εκδώσουν νομοθεσία έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό με σκοπό: α) να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τους ανεξάρτητους φορείς β) να καταργηθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων έλεγχοι από το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους υπολόγους, γ) να δοθούν στις ΓΔΟΥ αποκλειστικές αρμοδιότητες οικονομικής υπηρεσίας και στο ΓΛΚ εξουσίες για την εποπτεία των οικονομικών του δημόσιου τομέα, και δ) να καταργηθούν σταδιακά οι υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου, έως τον Ιανουάριο του 2017. Οκτ-2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
63 Οργανικός νόμος προϋπολογισμός Οι αρχές θα εκδώσουν δευτερογενή νομοθεσία για τον προσδιορισμό των μεταβατικών διατάξεων της μεταρρύθμισης του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2015, και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Δεκ-2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
64 Δημοσιονομικό Συμβούλιο η κυβέρνηση θα εκδώσει, την απαιτούμενη δευτερογενή νομοθεσία για να καταστεί πλήρως λειτουργικό το Συμβούλιο (περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του προσωπικού του) έως τον Νοέμβριο του 2015. Σεπ-2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
65 Δημοσιονομικό Συμβούλιο Οι αρχές θα ολοκληρώσουν την επανεξέταση των εργασιών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με τεχνική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δεκ-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
66 Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα εκδώσουν την απαραίτητη νομοθεσία Μαρ-2017 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
67 Προϋπολογισμός η Ελλάδα υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο έτος έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους μαζί με τις ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίστηκε. Οκτ-2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
68 Προϋπολογισμός Η κυβέρνηση θα καταρτίσει νέα κρατική διάρθρωση της ονοματολογίας του προϋπολογισμού, καθώς και λογιστικό σχέδιο (Σεπτέμβριος 2016) ήτοι εγκαίρως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2018 Σεπ-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
69 Εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών Οι αρχές θα παρουσιάσουν σχέδιο για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, καθώς και των αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης, το οποίο θα θέσουν αμέσως σε εφαρμογή. Σεπ-2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
70 Εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών Ολοκλήρωση λεπτομερής έλεγχος καθυστερούμενων οφειλών Ιαν-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
71 Εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών Στη συνέχεια οι αρχές θα προβούν σε εκκαθάριση του υπολοίπου των καθυστερήσεων στις δαπάνες ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων Δεκ-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
72 Εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών θα προβούν σε εκκαθάριση των καθυστερημένων αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης Δεκ-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
73 Εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει τη μεταφορά των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης προς τα ταμεία προνοίας και τα νοσοκομεία, ώστε να εκκαθαριστεί το σύνολο των σχετικών με την υγεία καθυστερούμενων οφειλών Δεκ-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
74 Εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έως τον Νοέμβριο του 2015 μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και εξασφαλίσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μεταβίβαση υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταφορές μετρητών και δαπάνες) στον ΕΟΠΠΥ εντός της αντίστοιχης περιόδου Νοε-2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
75 Εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών οι αρχές θα ολοκληρώσουν εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών πληρωτέων του ΕΟΠΠΥ Ιαν-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
76 Εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών θα εξορθολογίσουν τη διαδικασία πληρωμών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας Ιουν-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
77 Προϋπολογισμός η κυβέρνηση θα συμπεριλάβει όλες τις οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης στον ενιαίο λογαριασμό του δημόσιου ταμείου Δεκ-2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
78 Προϋπολογισμός οι αρχές θα κλείσουν τους αντίστοιχους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης σε εμπορικές τράπεζες και θα τους ενοποιήσουν στον ενιαίο λογαριασμό του δημόσιου ταμείου. Φεβ-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
79 Σύστημα δημοσίων συμβάσεων οι αρχές θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα συνδράμει στην εφαρμογή, ένα σχέδιο δράσης που θα αναφέρει αναλυτικά τις λεπτομέρειες των παρακάτω ενεργειών Σεπ-2015 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
80 Σύστημα δημοσίων συμβάσεων θα αρχίσει να ισχύει ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25). Ιαν-2016 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ
81 Διοικητικά και ένδικα μέσα θα αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση του συστήματος των μη ένδικων / διοικητικών μέσων. Δεκ-2016 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
82 Διοικητικά και ένδικα μέσα Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτομερή πρόταση για τη μεταρρύθμιση αυτή στην Επιτροπή μέχρι τον Οκτώβριο του 2015. Οκτ-2015 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
83 Διοικητικά και ένδικα μέσα οι αρχές θα εγκρίνουν μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος ένδικων μέσων Φεβ-2017 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
84 Διοικητικά και ένδικα μέσα Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Σεπτέμβριο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα). Σεπ-2016 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
85 Ηλεκτρονικές προμήθειες Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή. Σεπ-2015 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
86 Κεντρικό σύστημα προμηθειών θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, που θα θεσπιστεί σε συνεργασία με την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για τις ανάγκες του 2017. Μαΐ-2016 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
87 Σύστημα δημοσίων συμβάσεων η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, μια εθνική στρατηγική, να προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης. Μαρ-2016 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
88 Σύνδεση εισφορών παροχών το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις παραμετρικές βελτιώσεις για την καθιέρωση στενότερης σύνδεσης μεταξύ εισφορών και παροχών· Οκτ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ
89 διεύρυνση βάσης εισφορών τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, μεταξύ άλλων με μετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα, υπό τον όρο της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές· Οκτ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ
90 εξορθολογισμός συτήματος εγγυημένων συντάξεων την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων των βασικών συνιστωσών των συντάξεων που είναι εγγυημένες με βάση τις εισφορές και βάσει ελέγχου των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για εργασία και για καταβολή εισφορών· Οκτ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ
91 ενοποίηση ταμείων τα βασικά στοιχεία της καθολικής ενοποίησης των ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της εναπομένουσας εναρμόνισης των διαδικασιών για την καταβολή των εισφορών και των παροχών σε όλο το φάσμα των ταμείων· την κατάργηση εντός τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους και την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις εισφορές σε όλα τα ταμεία συντάξεων προς τη δομή των εισφορών στο κύριο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων υπαλλήλων (ΙΚΑ) Οκτ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ
92 κατάργηση επιβαρύνσεων την κατάργηση, από την 31η Οκτωβρίου 2015, όλων των περιττών επιβαρύνσεων κατά τη χρηματοδότηση των συντάξεων και την αντιστάθμισή τους με μείωση των παροχών ή αύξηση των εισφορών υπέρ των συγκεκριμένων ταμείων Οκτ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ
93 συντάξεις ΟΓΑ τη σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων για τις συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα κατ’ αναλογία («pro rata») Οκτ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ
94 πρόωρες συντάξεις οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις θα επιβαρύνονται με ποινή για όσους θίγονται από την παράταση της ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισοδυναμεί με 10% επιπλέον της τρέχουσας ετήσιας ποινής του 6% Οκτ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ
95 κοινωνικές συντάξεις ΟΓΑ τη βελτίωση της στόχευσης των κοινωνικών συντάξεων αυξάνοντας τις συντάξεις του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους Οκτ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ
96 κατάργηση ΕΚΑΣ τη σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (EKAΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων το Μάρτιο του 2016· Οκτ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ
97 διατηρισιμότητα αποκατάσταση του παράγοντα διατηρησιμότητας της μεταρρύθμισης του 2012 ή εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών εναλλακτικών μέτρων στο συνταξιοδοτικό σύστημα· Οκτ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ
98 ισοδύναμα για αποφάσεις Στε για συντάξεις η ελληνική κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 και θα καταργήσει τις τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα που εισήγαγαν οι νόμοι 4325/2015 και 4331/2015, σε συμφωνία με τους θεσμούς. Οκτ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
99 ενοποίηση ταμείων η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε μια ενιαία οντότητα, θα προβεί σε κατάργηση όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο διοικητικό συμβούλιο και ομάδα διαχείρισης χρησιμοποιώντας την υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ, θα εφαρμόσει κεντρικό μητρώο συνεισφερόντων και θα δημιουργήσει κοινές υπηρεσίες. Δεκ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
100 ενοποίηση ταμείων Θα εγκρίνει επίσης πρόγραμμα για τη δημιουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Δεκ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
101 ενοποίηση ταμείων Οι αρχές θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της δήλωσης, της πληρωμής και της είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση πριν από τα τέλη του 2017. Δεκ-2015 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
102 ανώτατα όρια είσπραξης θα επεκτείνουν τα ανώτατα όρια είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρμακευτικά προϊόντα στα επόμενα τρία χρόνια και Σεπ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
103 είπσραξη επιστροφών θα εφαρμόσουν εκκρεμείς εισπράξεις επιστροφών μέχρι το H1-2015 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές· Οκτ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
104 δελτίο τιμών φαρμάκων θα δημοσιεύουν ανά εξάμηνο ενημερωτικό δελτίο τιμών προκειμένου να μειωθούν οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων· και Οκτ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
105 τιμές διαγνωστικών θα επανεξετάσουν και θα περιορίσουν τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι διαρθρωτικές δαπάνες με τους στόχους για τις εισπράξεις επιστροφών (βασικά παραδοτέα). Θα εκτελούν τις εισπράξεις επιστροφών ανά εξάμηνο. Οκτ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
106 τέλος 5 ευρώ οι αρχές θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις στα νοσοκομεία ή αν θα λάβουν ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης Οκτ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
107 μέτρα συγκράτησης δαπανών οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα (βασικό παραδοτέο), όπως απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι οι δαπάνες για το 2016 είναι σύμφωνες με τα ανώτατα όρια εισπράξεων επιστροφών, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης νέων πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές δραστικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες. Δεκ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
108 τιμές γενοσήμων Οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των γενόσημων, μεταξύ άλλων, με τη μεγαλύτερη χρήση συμφωνιών συσχέτισης τιμής και ποσότητας, όπου κριθεί αναγκαίο. Δεκ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
109 συνταγογράφηση Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, θα εκπονήσουν πρόσθετες οδηγίες συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα στα φαρμακευτικά προϊόντα με το μεγαλύτερο κόστος και στη θεραπευτική δράση τους. Φιλόδοξα αλλά εφικτά χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να καθοριστούν από τις αρχές Δεκ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
110 αγορά γενοσήμων οι αρχές θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των προμηθειών που διενεργούνται συγκεντρωτικά στο 60% (και στο 80 τοις εκατό), του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων για εξωτερικούς ασθενείς κατά όγκο στο 40% (και στο 60%), των γενόσημων φαρμάκων για ενδονοσοκομειακούς ασθενείς στο 50% (και στο 60%) και του μεριδίου των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνόλου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Δεκ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
111 αγορά γενοσήμων Η διείσδυση των γενόσημων θα πρέπει να υποστηριχθεί με περαιτέρω δράσεις για τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Αύγουστο του 2016 Αυγ-2016 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
112 συνταγογράφηση Οι αρχές θα εντάξουν νέα φάρμακα στο θετικό κατάλογο βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 2912/B/30.10.2012 και στις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις, υπό την αίρεση των οδηγιών συνταγογράφησης, και με τιμές που καθορίζονται στο επίπεδο των χαμηλότερων τριών στην ΕΕ ή χαμηλότερα εάν οι αρχές δυνηθούν να διαπραγματευτούν έκπτωση. Δεκ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
113 κέντρο αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας οι αρχές θα συγκροτήσουν κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) που θα συμβάλλει στην ένταξη των φαρμάκων σε θετικό κατάλογο. Δεκ-2017 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
114 σύστημα κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο για να εφαρμόσουν στα νοσοκομεία το σύστημα κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ-DRG) ή άλλης διεθνούς τυποποιημένης μεθοδολογίας κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες Δεκ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
115 σύστημα κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια έως τον Δεκέμβριο του 2017, θα εφαρμόσουν το νέο ΚΕΝ ή το εναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων Δεκ-2017 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
116 οικονομικός έλεγχος νοσοκομείων θα καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων. Δεκ-2016 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
117 οικονομικός έλεγχος νοσοκομείων Το σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2017, με κάλυψη όλων των νοσοκομείων έως το 2018. Για το σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας. Δεκ-2017 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
118 συλλογή στοιχείων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει και να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία σε μηνιαία/τριμηνιαία βάση Σεπ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
119 αξιολόγηση ικανότητας παροχών υγείας Οι αρχές θα εκπονήσουν εκτίμηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια· θα αναπτύξουν επίσης ένα νέο ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς. Ιουν-2016 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
120 νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών θα αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής. Αυγ-2016 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
121 σχέδιο προέγκριση παραπομπων οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προ-έγκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ικανοτήτων του δημόσιου τομέα. Ιουν-2017 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
122 εξωνοσοκομειακή περίθαλψη Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις οδούς εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) για τις οδούς περίθαλψης που έχουν τις μεγαλύτερες συνέπειες ως προς τη θεραπεία και το κόστος. Τα εν λόγω πρωτόκολλα θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Δεκ-2017 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
123 εφαρογή συστήματος ΠΦΥ θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, και θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την έκδοση υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται στον ν. 4238/2014 Δεκ-2015 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
124 στήριξη μακροχρόνια ανέργων η κυβέρνηση θα εγκρίνει νέα σειρά καθεστώτων εγγυημένης στήριξης της απασχόλησης που θα καλύπτουν 150 000 άτομα, όπως των μακροχρόνια ανέργων (29+), των νέων (16-29) και μειονεκτουσών ομάδων (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιούχων ΚΕΝ) με εξατομικευμένα ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας για τους συμμετέχοντες, με χρήση τοπικών συμπράξεων, με συμμετοχή του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας και με διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων. Μαρ-2016 ΔΙΧΤΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
125 επανεξέταση και επανασχεδιασμός συστήματος κοινωνικής πρόνοιας η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμφωνήσει σχετικά με τους όρους αναφοράς και να δρομολογήσει συνολική επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, με τα πρώτα επιχειρησιακά αποτελέσματα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, με στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους ½ τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο για τον επανασχεδιασμό ενός στοχοθετημένου συστήματος πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικά ουδέτερης εθνικής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ο συνολικός σχεδιασμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πρέπει να συμφωνηθεί με τα θεσμικά όργανα. Δεκ-2015 ΔΙΧΤΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
126 ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα οι αρχές θα προσδιορίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) από 1ης Απριλίου 2016, μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτιση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημιουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρεσίες απασχόλησης. Σεπ-2015 ΔΙΧΤΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
127 ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα οι αρχές θα υποβάλουν προτάσεις και θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσεις στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και θα λάβουν αποφάσεις σχετικά με τους συντελεστές παροχών της αρχικής εφαρμογής του ΕΕΕ σε συμφωνία με τους θεσμούς. Ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις παραμέτρους των πιλοτικών σχεδίων μετά την αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, με ενδεχόμενη πρόσθετη στόχευση των αναγκών προτεραιότητας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί Ιαν-2016 ΔΙΧΤΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
128 ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα οι αρχές θα καταρτίσουν ένα θεσμικό πλαίσιο παροχών για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ και άλλων παροχών. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος ΕΕΕ, με στόχο την πλήρη εθνική εφαρμογή του (βασικό παραδοτέο) μέχρι τα τέλη του 2016 Σεπ-2015 ΔΙΧΤΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
129 χρηματοπιστωτικό σύστημα οι αρχές θα ολοκληρώσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τα τέλη του 2014. Η κύρια εστίαση της στρατηγικής θα είναι στην αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των τραπεζών με τα ακόλουθα μέτρα: i) εξομάλυνση της ρευστότητας και των όρων πληρωμής και ενίσχυση των τραπεζικών κεφαλαίων· ii) ενίσχυση της διακυβέρνησης· και iii) αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυγ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
130 έλεγχοι κίνησης κεφαλαίψν Οι αρχές θα παρακολουθούν και θα διαχειρίζονται τη διαδικασία για τη χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, έχοντας συγχρόνως στόχο την ελαχιστοποίηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων των ελέγχων. Σεπ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
131 ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών Μετά από μια αξιολόγηση των προβλεπόμενων κεφαλαιακών αναγκών των τεσσάρων βασικών τραπεζών από την ΕΚΤ και την υποβολή των σχεδίων κεφαλαιοποίησης από τις τράπεζες, τυχόν εναπομένουσες ελλείψεις κεφαλαίων που εντοπίζονται θα αντιμετωπιστούν πλήρως μέχρι τα τέλη του 2015 Δεκ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
132 ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των λοιπών τραπεζών στις περιπτώσεις που δεν το έπραξε πρόσφατα Δεκ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
133 κρατικές εγγυήσεις Ο νόμος σχετικά με τις κρατικές εγγυήσεις στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα τροποποιηθεί ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα και να περιοριστεί η σύνδεση μεταξύ τραπεζών και κράτους. Δεκ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ
134 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν βελτιώσεων σε συμφωνία με τους θεσμούς. Αυγ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
135 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την εμπειρογνωμοσύνη εξωτερικού συμβούλου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και αξιολόγηση της ικανότητας των τραπεζών να αντιμετωπίζουν κάθε κατηγορία μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οκτ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
136 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Το ΤΧΣ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), θα παράσχει ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων (π.χ. διοικητικά, οικονομικά, νομικά κ.λπ.), για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οκτ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
137 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια μια ομάδα εργασίας, με βάση την ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη και τη διεθνή πείρα, θα εξετάσει και θα προτείνει ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τακτοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων με την εξάλειψη περιττών νομικών ή άλλων εμποδίων για την εξυπηρέτηση και τη διάθεση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με παράλληλη προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει καταρτίσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Οκτ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
138 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Οι αρχές θα θεσπίσουν με νόμο Δίκτυο Ενημέρωσης Οφειλετών και Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών, που θα παρέχουν νομικές και οικονομικές συμβουλές σχετικά με οφειλές. Οκτ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
139 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα αφερεγγυότητας εταιρειών και νοικοκυριών με την υιοθέτηση κατάλληλων νομικών μέσων για τη συγκρότηση εξειδικευμένων τμημάτων για υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοικοκυριών και τον διορισμό και την κατάρτιση επαρκούς αριθμού πρόσθετων δικαστών (βάσει στοχευμένου φόρτου εργασίας) και δικαστικών υπαλλήλων για υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοικοκυριών· Νοε-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ
140 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια τη δημιουργία Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου ως ανεξάρτητης αρχής που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωμής των δανειοδοτών για τη διευκόλυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων· Νοε-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
141 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια τροποποίηση του Νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ώστε να ενθαρρυνθούν οι οφειλέτες να συμμετάσχουν, διασφαλίζοντας συγχρόνως ίση μεταχείριση μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πιστωτών· Νοε-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ
142 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια πλήρης ενεργοποίηση των εξειδικευμένων τμημάτων για την εκδίκαση υποθέσεων εταιρικής πτώχευσης Νοε-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
143 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα μόνιμο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβάνοντας μέτρα στήριξης υπέρ των πλέον ευάλωτων οφειλετών και κάνοντας διάκριση μεταξύ των οφειλετών που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους, αφενός, και των καλή τη πίστει οφειλετών, αφετέρου. Νοε-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
144 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Το ελληνικό ΤΧΣ, σε συνεννόηση με την ΤτΕ, θα προσδιορίσει μηχανισμούς και διαδικασίες για την επιτάχυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Νοε-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
145 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Το ΤΧΣ θα διορίσει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου και μια εσωτερική ομάδα που θα επιφορτιστούν με τον νέο στόχο της διευκόλυνσης της τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών. Νοε-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
146 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθέσει σε έναν μόνο ειδικό εκκαθαριστή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων από τους μεμονωμένους εκκαθαριστές. Θα θεσπιστεί καθεστώς αμοιβών βάσει επιδόσεων για όλους τους ειδικούς εκκαθαριστές, σε διαβούλευση με το ΤΧΣ ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ανακτήσεις. Νοε-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
147 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα διαμορφώσουν συντονιστικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση οφειλετών με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη, πρώτον, με την κατηγοριοποίηση των εμπορικών οφειλετών που φέρουν μεγάλα δημόσια χρέη ανάλογα με την βιωσιμότητά τους Δεκ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
148 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της ταχείας εκκαθάρισης μη βιώσιμων οντοτήτων έως τα τέλη Μαρτίου 2016, και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016· Μαρ-2016 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ
149 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα υιοθετήσουν τα αναγκαία νομικά μέσα για τον καθορισμό του εφαρμοστέου πλαισίου και των κανόνων για το επάγγελμα του συνδίκου πτώχευσης (μεταξύ άλλων, τρόπος επαγγελματικής οργάνωσης, απαιτήσεις προσόντων, διαδικασίες που επιτρέπουν την ουσιαστική διαπίστευση, εξουσίες και αρμοδιότητες, τρόπος διορισμού και απόλυσης, εποπτεία και έλεγχος, διατάξεις για τις κυρώσεις και την ευθύνη, καθώς και διάρθρωση των τελών). Δεκ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ
150 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια η Τράπεζα της Ελλάδος θα καταλήξει σε συμφωνία με τις τράπεζες όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τακτοποίησης ΜΕΔ, περιλαμβανομένης π.χ. της αναδιάρθρωσης χρεών και της σύστασης κοινών επιχειρήσεων. Φεβ-2016 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
151 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Οι τράπεζες θα υποβάλουν αναφορά ανά τρίμηνο από τον Ιούνιο του 2016 στην ΤτΕ αντιπαραβάλλοντας τις επιδόσεις τους έναντι βασικών δεικτών. Φεβ-2016 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
152 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Το ελληνικό ΤΧΣ θα εφαρμόζει κριτήρια επιδόσεων για την τακτοποίηση ΜΕΔ και στις διοικήσεις των τραπεζών έναντι επιχειρησιακών στόχων που συμφωνούνται μεταξύ των τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Φεβ-2016 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
153 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Το ελληνικό ΤΧΣ θα παρουσιάσει και θα εφαρμόσει σχέδιο δράσης για την τακτοποίηση των ΜΕΔ με σκοπό την βελτίωση του συντονισμού μεταξύ τραπεζών και την ταχύτερη αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρειών και, σε περίπτωση που απαιτείται, την από κοινού αντιμετώπιση ολόκληρων τομέων της οικονομίας. Φεβ-2016 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
154 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας με κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης χρεών για ομάδες δανειοληπτών (π.χ. ΜΜΕ) με βάση σαφή κριτήρια κατηγοριοποίησης λιανικών χαρτοφυλακίων, και την εισαγωγή σε συντονισμό με το ΤΧΣ μηχανισμών ταχείας διεκπεραίωσης περιλαμβανομένων τυποποιημένων εγγράφων αξιολόγησης, συμβάσεων αναδιάρθρωσης και λύσεων τακτοποίησης Μαρ-2016 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
155 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια οι αρχές δεσμεύονται να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αφερεγγυότητας και να προβούν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις. Ιουν-2016 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
156 διακυβέρνηση ΤΧΣ ο νόμος περί ΤΧΣ θα τροποποιηθεί ούτως ώστε να ευθυγραμμιστεί με την μεταφορά της οδηγίας BRRD και με το νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης που θα δημιουργηθεί Οκτ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ
157 διακυβέρνηση ΤΧΣ να ενισχυθούν οι ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ σύμφωνα με την δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, ιδίως με την αλλαγή της διαδικασίας επιλογής και διορισμού, και ιδίως: α) θα σχεδιαστεί νέα διαδικασία επιλογής και διορισμού μελών της εκτελεστικής επιτροπής και του γενικού συμβουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2015 πράγμα το οποίο συνεπάγεται μεγαλύτερο ρόλο για τους θεσμούς σε σχέση με το παρελθόν, β) θα συσταθεί επιτροπή επιλογής, αποτελούμενη από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εκ των οποίων τρεις θα διοριστούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ —συμπεριλαμβανομένου του προέδρου η ψήφος του οποίου θα υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας— και τρεις θα διοριστούν από τις αρχές (δύο από το Υπουργείο Οικονομικών και ένας από την Τράπεζα της Ελλάδος). Το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και ο ΕΜΣ θα διαθέτουν από έναν παρατηρητή στην επιτροπή επιλογής. Η επιτροπή επιλογής θα επικουρείται από διεθνή σύμβουλο σε θέματα προσλήψεων τον οποίο θα επιλέξει η επιτροπή αυτή, γ) ο Υπουργός Οικονομικών θα προβεί σε διορισμούς από τους υποψηφίους που θα επιλέγει η επιτροπή επιλογής, δ) η επιτροπή επιλογής θα καθορίσει επίσης τις αμοιβές και άλλους όρους απασχόλησης, περιλαμβανομένης της διαδικασίας αξιολόγησης και απόλυσης. Ο νόμος θα διασφαλίσει επίσης ότι: (i) η αμοιβή και οι λοιποί όροι απασχόλησης είναι ανταγωνιστικοί ούτως ώστε να προσελκύουν υψηλής ποιότητας διεθνείς υποψηφίους για τις διευθυντικές θέσεις του ελληνικού ΤΧΣ, (ii) θα καλύπτονται οι εξουσίες, τα κριτήρια και οι διαδικασίες με βάση τις οποίες το ΤΧΣ θα εξετάζει και θα αλλάζει – εφόσον κρίνεται σκόπιμο – τα διοικητικά συμβούλια και τις επιτροπές των τραπεζών που τελούν υπό τον έλεγχό του, (iii) θα αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ μέσω της ετήσιας δημοσίευσης των στρατηγικών τους και την εξαμηνιαία αναφορά επιδόσεων έναντι καθορισθέντων στόχων, και (iv) μεταξύ των στόχων του ελληνικού ΤΧΣ θα περιλαμβάνεται η διευκόλυνση της διαχείρισης των ΜΕΔ των τραπεζών. Οκτ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
158 διακυβέρνηση ΤΧΣ Έως τα τέλη Μαρτίου 2016, για να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ, το ΤΧΣ θα δημοσιεύσει επιχειρησιακή στρατηγική σε ετήσια βάση και, Μαρ-2016 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
159 διακυβέρνηση ΤΧΣ αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016, έκθεση επί των επιδόσεων έναντι της στρατηγικής αυτής, σε εξαμηνιαία βάση Ιουν-2016 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
160 διακυβέρνηση τραπεζών το ελληνικό ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου θα καθιερώσει πρόγραμμα επισκόπησης των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών για τις οποίες ισχύουν οι συμφωνίες πλαισίου σχέσεων. Η επισκόπηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές προληπτικής εποπτείας εφαρμόζοντας κριτήρια που βαίνουν πέραν των εποπτικών απαιτήσεων περί ικανότητας και ήθους Φεβ-2016 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
161 διακυβέρνηση τραπεζών μετά την επισκόπηση των μελών των διοικητικών συμβουλίων από το ελληνικό ΤΧΣ με βάση την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη μπορεί να αντικαθίστανται με τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται ότι τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους διεθνείς εμπειρογνώμονες με κατάλληλες γνώσεις και μακρόχρονη πείρα στη σχετική τραπεζική, χωρίς προηγούμενη σχέση την τελευταία δεκαετία με ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα προεδρεύουν επίσης σε όλες τις επιτροπές των συμβουλίων. Ιουν-2016 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
162 διακυβέρνηση τραπεζών θα εξεταστεί η αναγκαιότητα νέων μέτρων, πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διακυβέρνηση των τραπεζών θα ενισχυθεί επαρκώς ώστε να είναι πλήρως ανεξάρτητη και σύμφωνη με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οκτ-2015 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
163 αγορά εργασίας η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω συμβολή στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέρω θα παρασχεθεί από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΔΟΕ. Η οργάνωση, οι όροι εντολής και τα χρονοδιαγράμματα θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα. Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
164 αγορά εργασίας Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τα πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΣ
165 αδήλωτη εργασία οι αρχές θα έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (βασικό παραδοτέο) για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξηθούν τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης της Επιθεώρησης Εργασίας και θα παρέχει συγκεκριμένη τεχνική βοήθεια. Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
166 αδήλωτη εργασία Ως πρώτο βήμα, οι αρχές θα προβούν στη διασύνδεση του συστήματος πληροφοριών ΕΡΓΑΝΗ με την Εφορία και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τον εντοπισμό της αδήλωτης εργασίας. Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
167 επαγγελματική κατάρτιση θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία, Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
168 επαγγελματική κατάρτιση θα δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης, Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
169 επαγγελματική κατάρτιση θα δρομολογήσει πιλοτικές συμπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
170 επαγγελματική κατάρτιση θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και v) θα διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερειακές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
171 ενίσχυση διοικητικής ικανότητας Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και να επιτυγχάνει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ. Δεκ-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
172 κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας Η ισχύουσα εργατική νομοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογιστεί μέσω της κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΣ
173 εκπαίδευση θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011. Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2). Μεταξύ άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και πανεπιστημίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ. Απρ-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
174 εκπαίδευση οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, Μαΐ-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
175 εκπαίδευση οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Ιουλ-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
176 εκπαίδευση οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα. Ιουν-2018 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
177 ανταγωνισμός οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου και Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΣ
178 ανταγωνισμός θα δρομολογήσουν νέα αξιολόγηση του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες ανταγωνισμού στους τομείς του χονδρικού εμπορίου, των κατασκευών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και στο υπόλοιπο της μεταποίησης. Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
179 ανταγωνισμός η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για την επίλυση όλων των προβλημάτων που θα εντοπιστούν στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης (βασικό παραδοτέο). Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΣ
180 ανταγωνισμός οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για να εφαρμόσουν τη σύσταση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη για τον ανταγωνισμό Ι όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, με ισχύ από τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
181 ανταγωνισμός οι αρχές θα θεσπίσουν πλήρως την εκκρεμή σύσταση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα υλικά οικοδομών. Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
182 ανταγωνισμός Οι αρχές θα ελευθερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
183 ανταγωνισμός Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών ανταγωνισμού σε πρόσθετους τομείς την επόμενη τριετία. Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
184 ανταγωνισμός οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία με σκοπό να τεθεί πλήρως σε ισχύ η ελευθέρωση των τουριστικών καταλυμάτων. Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
185 ανταγωνισμός Το Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενισχυθεί με δώδεκα πρόσθετες θέσεις και Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
186 ανταγωνισμός θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών εμπειρογνωμόνων για να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
187 αδειοδότηση επενδύσεων η κυβέρνηση θα εγκρίνει χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Φεβ-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
188 αδειοδότηση επενδύσεων Οι αρχές θα θεσπίσουν δευτερογενή νομοθεσία σύμφωνα με την εν λόγω ιεράρχηση προτεραιοτήτων έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο) και θα προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας. Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
189 διοικητικός φόρτος η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για να εφαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με το περιβάλλον και τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Νοε-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
190 διοικητικός φόρτος οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (βασικό παραδοτέο). Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
191 διοικητικός φόρτος η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
192 ανταγωνισμός/αδειοδότηση επενδ/διοικητικος φόρτος η κυβέρνηση θα δρομολογήσει εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με επιλεγμένες μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους και, Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
193 ανταγωνισμός/αδειοδότηση επενδ/διοικητικος φόρτος θα προσδιορίσει τα εναπομένοντα μέτρα που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή τους (βασικό παραδοτέο Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
194 απελευθέρωση επαγγελμάτων η κυβέρνηση θα υποβάλει, το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων (βασικό παραδοτέο) και Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
195 απελευθέρωση επαγγελμάτων θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συμβούλου έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
196 απελευθέρωση επαγγελμάτων θα εγκρίνει τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπής, με βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις Φεβ-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
197 διευκόλυνση εμπορίου η κυβέρνηση θα απλουστεύσει τις προτελωνειακές διαδικασίες Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
198 διευκόλυνση εμπορίου οι αρχές θα επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου ως προς την εθνική ενιαία θυρίδα, Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
199 διευκόλυνση εμπορίου θα εγκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην εφαρμογή τους. Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
200 διευκόλυνση εμπορίου Η κυβέρνηση θα προβεί σε θεσμικές αλλαγές για τους ελέγχους μετά τη διασάφηση και θα αναδιαρθρώσει το τμήμα ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΤ έως τον Μαρ-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
201 διευκόλυνση εμπορίου και θα ολοκληρώσει την αναδιοργάνωση των τελωνείων Σεπ-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
202 διευκόλυνση εμπορίου Όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, οι αρχές θα δημιουργήσουν τρεις κινητές ομάδες επιβολής του νόμου Σεπ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
203 διευκόλυνση εμπορίου θα εγκρίνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων βάσει αποτελεσματικής διυπηρεσιακής συνεργασίας Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
204 διευκόλυνση εμπορίου θα εφαρμόσει πλήρως σύστημα εισροών-εκροών στις δεξαμενές των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
205 διευκόλυνση εμπορίου θα εξοπλίσει πλήρως με σαρωτές τους τρεις κύριους διεθνείς λιμένες έως τον Δεκέμβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο), διασφαλίζοντας ότι καθένας από τους εν λόγω λιμένες θα διαθέτει τουλάχιστον έναν σαρωτή έως τον Μάρτιο του 2016 Μαρ-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
206 χρήση γης η κυβέρνηση θα συγκαλέσει εκ νέου τη διυπουργική επιτροπή χωροταξικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Σεπ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
207 χρήση γης η κυβέρνηση θα προτείνει, τον Οκτώβριο του 2015, χρονικά προσδιορισμένο χάρτη πορείας για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρήσεων γης, Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
208 χρήση γης πλήρη θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας έως τον Ιούνιο του 2016, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαίες διασφαλίσεις. Ιουν-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
209 χρήση γης Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις αναγκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014 Ιουν-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
210 χρήση γης Οι αρχές θα εγκρίνουν το προεδρικό διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
211 χρήση γης θα εφαρμόσει πλήρως το νόμο περί δασοκομίας ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
212 χρήση γης οι αρχές θα εγκρίνουν το νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές και θα διασφαλίσει την επαρκή οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική ικανότητα της υπηρεσίας κτηματολογίου (βασικό παραδοτέο). ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
213 σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να δρομολογήσουν ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης μετά την επανεξέταση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης και Ε&Α (βλ. ενότητα 4.1 «Εκπαίδευση») με σκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
214 γεωργία οι αρχές θα θεσπίσουν στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα έως τον Δεκέμβριο του 2015. Αυτή θα περιλαμβάνει: α) βελτιώσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, β) μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μεταρρύθμισης των αδειών εμπορίας με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών σε γεωργικά προϊόντα, στην καθιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, στην προώθηση και διαχείριση των εξαγωγικών δικτύων διανομής και γ) διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ευνοούν τους νέους και δραστήριους αγρότες, μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκμετάλλευσης και πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη διαχείριση των υδάτων, και ορθές γεωργικές πρακτικές χρηματοδοτούμενες με κονδύλια της ΕΕ. Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
215 ΕΣΠΑ οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως τον ν. 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, θα εγκρίνουν όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και θα εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις. Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
216 ενέργεια οι αρχές θα εφαρμόσουν ένα καθεστώς για το προσωρινό και μόνιμο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας Σεπ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
217 ενέργεια θα τροποποιήσουν τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος τους και θα θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· Σεπ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΣ
218 ενέργεια θα αρχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, με παράλληλη ιεράρχηση των τιμολογίων διανομής· Σεπ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
219 ενέργεια θα εφαρμόσουν διακοπτόμενες συμβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· Σεπ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
220 ενέργεια θα αναθεωρήσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ βάσει του κόστους, μεταξύ άλλων αντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες υψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος (βασικό παραδοτέο). Σεπ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
221 ενέργεια οι αρχές θα συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020, ενώ οι οριακές τιμές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια αποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμματα (βασικό παραδοτέο). Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
222 ενέργεια θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός εάν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτελέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτικές επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και σε συμφωνία με τους θεσμούς για την επίτευξη πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ (βασικό παραδοτέο). Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
223 ενέργεια θα επανεξετάσουν τη φορολόγηση της ενέργειας, Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
224 ενέργεια θα ενισχύσουν την οικονομική και επιχειρησιακή ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας· Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
225 ενέργεια θα μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζοντας τη νομοθεσία που έχει ήδη υποβληθεί στο κοινοβούλιο. Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΣ
226 ενέργεια οι αρχές θα εγκρίνουν νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια της ΕΕ, την επίσημη διεθνή χρηματοδότηση και ιδιωτική χρηματοδότηση. Επιπλέον, Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΣ
227 ενέργεια θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα και να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές. Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
228 ενέργεια Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο), στο πλαίσιο αυτό, η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο). Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
229 εταιρείες ύδρευσης θα δρομολογήσει, έως τον Δεκέμβριο του 2015, τις αναγκαίες δράσεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο· Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΣ
230 εταιρείες ύδρευσης επίσης θα έχει ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της ρυθμιστικής αρχής υδάτων, προκειμένου αυτή να μπορέσει να λάβει τις αναγκαίες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αποφάσεις (Ιούνιος 2016, βασικό παραδοτέο). Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
231 μεταφορές & εφοδιαστική οι αρχές θα θεσπίσουν ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές και την εφοδιαστική στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς), Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
232 μεταφορές & εφοδιαστική σχέδιο δράσης για τη στρατηγική εφοδιαστικής Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
233 μεταφορές & εφοδιαστική θα εφαρμόσουν τον νόμο περί εφοδιαστικής (βασικό παραδοτέο). Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
234 μεταφορές & εφοδιαστική Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τις απαιτήσεις επάνδρωσης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες για τις διεθνείς γραμμές, τηρώντας παράλληλα τις αρχές ασφαλούς επάνδρωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, και θα θεσπίσει νομοθετικές αλλαγές. Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
235 μεταφορές & εφοδιαστική Η κυβέρνηση θα εγκρίνει το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των επιχειρησιακών δομών της ρυθμιστικής αρχής Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
236 μεταφορές & εφοδιαστική Η ρυθμιστική αρχή λιμένων θα καταστεί πλήρως επιχειρησιακή Ιουν-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
237 μεταφορές & εφοδιαστική Η κυβέρνηση θα ζητήσει τεχνική βοήθεια για να καθορίσει τα καθήκοντα της ρυθμιστικής αρχής λιμένων και τον ρόλο των λιμενικών αρχών, καθώς και για να εκπονήσει τον εσωτερικό κανονισμό της και τους απαιτούμενους νόμους που πρέπει να εγκριθούν έως τον Μάρτιο του 2016 για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά της. Μαρ-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΣ
238 ιδιωτικοποίηση Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα εξαγγείλουν δεσμευτικές ημερομηνίες υποβολής προσφοράς για τους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015 και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές στους όρους του διαγωνισμού Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
239 ιδιωτικοποίηση οι αρχές θα διορίσουν ανεξάρτητη Ομάδα Δράσης η οποία θα εντοπίζει εναλλακτικές δυνατότητες και θα καταρτίζει συστάσεις όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τη διακυβέρνηση του Ταμείου που πρόκειται να συσταθεί Οκτ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
240 ιδιωτικοποίηση Η Ομάδα Δράσης θα υποβάλει αναφορά έως τον Δεκέμβριο του 2015 και η κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους θεσμούς Δεκ-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
241 ιδιωτικοποίηση η κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους θεσμούς, θα λάβει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων Μαρ-2016 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
242 δημόσια διοίκηση θα καθοριστεί διεξοδική τριετής στρατηγική για μεταρρυθμίσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης τεχνικής συνδρομής. Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής θα είναι η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, ο εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών, η βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (egovernment), και μια επικοινωνιακή στρατηγική. Τα βασικά παραδοτέα θα είναι ο ενισχυμένος συντονισμός των πολιτικών, καλύτερες διαδικασίες προσλήψεων για διευθυντικά στελέχη, προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων για την έγκαιρη αξιολόγηση και κάλυψη των αναγκών σε προσλήψεις, μια δημοσιονομικά ουδέτερη μεταρρύθμιση του μισθολογίου, ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων, η ενίσχυση των μονάδων άσκησης πολιτικής σε βασικούς τομείς, μια σημαντική αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αμφότερα τα επίπεδα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των τοπικών αρχών· ο εξορθολογισμός των κρατικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τοπικής ιδιοκτησίας· και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων, η βελτίωση της κινητικότητας στον δημόσιο τομέα με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων Δεκ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
243 δημόσια διοίκηση οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθετικά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του «ΟΑΣΑ – Συγκοινωνίες Αθηνών» το οποίο έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς (βασικό παραδοτέο). Σεπ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
244 δημόσια διοίκηση οι αρχές θα προβούν σε μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016, καθορίζοντας τις βασικές παραμέτρους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλια και με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένης της αποσυμπίεσης της μισθολογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμα σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες και την θέση του προσωπικού (βασικό παραδοτέο) Οκτ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
245 δημόσια διοίκηση ευθυγράμμιση των αδειών με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ. Οκτ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
246 δημόσια διοίκηση Έως το 2018 το τρέχον «κλαδικό» σύστημα θα υποστεί μεταρρύθμιση με σκοπό μια βελτιωμένη δομή με περιγραφές καθηκόντων η οποία και θα αντανακλάται στο μισθολόγιο. Δεκ-2018 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
247 δημόσια διοίκηση Οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία έως τον Νοέμβριο του 2015 για την έκδοση όλης της δευτερογενούς νομοθεσίας έως τον Ιούνιο του 2016 για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων με ισχύ το 2017. Νοε-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
248 δημόσια διοίκηση θα επανεξετάσουν και θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την επιλογή διευθυντικών στελεχών (βασικό παραδοτέο). Οκτ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
249 δημόσια διοίκηση Η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016, με επιλογή Γενικών Διευθυντών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και Διευθυντών έως τον Μάιο του 2016. Η μεταρρύθμιση θα βασίσει την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών στην αξία και τις ικανότητές τους, με αποσύνδεση της τεχνικής εφαρμογής από τις πολιτικές αποφάσεις, ενώ θα τροποποιήσει επίσης το καθεστώς των Γενικών Γραμματειών και άλλων ανώτατων κλιμακίων διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς, περιλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων, με σκοπό την αποπολιτικοποίηση και την βελτίωση της θεσμικής μνήμης και, παράλληλα, την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ορθής εκχώρησης εξουσιών, Δεκ-2016 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
250 δημόσια διοίκηση θα νομοθετήσουν το νέο πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού, με σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων. Νοε-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΣ
251 δημόσια διοίκηση οι αρχές θα καθορίσουν, εντός της νέας Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΔΣτρ), ανώτατα όρια για τις μισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019 (βασικό παραδοτέο). Προς τούτο, οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τον κανόνα των αποχωρήσεων το 2016, ενώ ο συντελεστής για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στην ΜΔΣτρ που θα εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2015. Για τις επόμενες φορές, ο κανόνας των αποχωρήσεων θα αναθεωρείται ετησίως στο πλαίσιο της ΜΔΣτρ για τα έτη που έπονται του επομένου (t+2). Οκτ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
252 δημόσια διοίκηση η υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Συντονισμού θα ενισχυθεί ώστε να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός προγραμματισμός και συντονισμός του κυβερνητικού έργου, των νομοθετικών πρωτοβουλιών, της παρακολούθησης της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και των λειτουργιών αρμπιτράζ σε όλες τις πολιτικές Νοε-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
253 δημόσια διοίκηση οι αρχές θα θεσπίσουν ένα νέο σύστημα μόνιμης κινητικότητας. Το σύστημα θα προωθήσει την χρήση της περιγραφής καθηκόντων και θα συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις. Την τελική απόφαση για την κινητικότητα του προσωπικού θα λαμβάνει η εκάστοτε υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν θα εξορθολογιστεί η κατανομή πόρων καθώς και η στελέχωση σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Δεκ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
254 δημόσια διοίκηση μακροπρόθεσμο σχέδιο κωδικοποίησης των κυριότερων νομοθεσιών Μαρ-2016 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
255 δημόσια διοίκηση θα έχει εφαρμοστεί πλήρως Ιουν-2018 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
256 δημόσια διοίκηση Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στη νομοθεσία, τόσο στη δημοσιευμένη μορφή της (ΦΕΚ) όσο και στην ενοποιημένη εκδοχή των διαφόρων διατάξεων Δεκ-2016 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
257 δικαιοσύνη χάρτη πορείας για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Σεπ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
258 δικαιοσύνη Οι αρχές θα εφαρμόσουν τον αναθεωρημένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 1 (ένατου άρθρου) του ν. 4335/2015 Σεπ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
259 δικαιοσύνη Οι αρχές θα προβούν σε εξορθολογισμό και στην εφαρμογή επιλεκτικών αυξήσεων στα δικαστικά τέλη, καθώς και σε αύξηση της διαφάνειας ως προς το θέμα αυτό Οκτ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
260 δικαιοσύνη Οι αρχές θα προτείνουν μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης ευπαθών ατόμων στη δικαιοσύνη Οκτ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
261 δικαιοσύνη Οι αρχές θα προτείνουν μέτρα για τη μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια Σεπ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
262 δικαιοσύνη Οι αρχές θα προτείνουν μέτρα για τη μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων στα αστικά δικαστήρια Οκτ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
263 δικαιοσύνη Θα συμφωνήσουν επί ενός σχεδίου δράσης με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, περιλαμβανομένης της τεχνικής συνδρομής στο θέμα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice), της διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών Οκτ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
264 δικαιοσύνη Οι αρχές θα προτείνουν έως τον Νοέμβριο του 2015 και εν συνεχεία θα εφαρμόσουν τριετές στρατηγικό σχέδιο βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει βασικές δράσεις που θα αποβλέπουν στην αύξηση της δικαστικής αποτελεσματικότητας, στην ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στη λειτουργία των δικαστηρίων, όπως π.χ. η συγκέντρωση πληροφοριών για την κατάσταση των δικαστηρίων, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση, με σκοπό τον εξορθολογισμό του κόστους της προσφυγής στη δικαιοσύνη και τη βελτίωση της λειτουργίας και της διαχείρισης των δικαστηρίων. Νοε-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
265 καταπολέμηση διαφθοράς οι αρχές θα εκδώσουν νομοθεσία για την στεγανοποίηση της διεξαγωγής ερευνών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ιδίως με την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4320/2015 και με την δημιουργία συστήματος που θα εξασφαλίζει τον ορθό συντονισμό, την ιεράρχηση των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών σωμάτων μέσω ενός Συντονιστικού Σώματος στο οποίο θα προεδρεύουν εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και εγκλημάτων διαφθοράς. Οκτ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΣ
266 καταπολέμηση διαφθοράς Οι αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρμόσουν το νομικό πλαίσιο για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων Οκτ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
267 καταπολέμηση διαφθοράς Οι αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρμόσουν το νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων για την αντιμετώπιση βασικών ελλείψεων, όπως η σύνθεση της επιτροπής, σε σχέση με την νομοθεσία, τις ανώνυμες δωρεές, τον περιορισμό των κατασχέσεων και την μεταβιβασιμότητα δημόσιων χρηματοδοτήσεων, καθώς και την έλλειψη προσδιορισμού συντελεστών φορολογικής έκπτωσης Νοε-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΣ
268 καταπολέμηση διαφθοράς Οι αρχές θα διενεργήσουν αξιολόγηση της μείωσης των ποινών για οικονομικά εγκλήματα που προβλέπει ο ν. 4312/2014 τον οποίο θα τροποποιήσουν εφόσον κριθεί αναγκαίο Νοε-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
269 καταπολέμηση διαφθοράς θα καταρτίσουν σχέδιο κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές Μαρ-2016 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΣ
270 στατιστική η ΕΛΣΤΑΤ θα αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές διοικητικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4254/2014 και 4258/2014 και το Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη στις 17/4/2014 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.), του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ. Σεπ-2015 ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Related Post