Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ως πρώτη εν Ελλάδι προσπάθεια εκσυγχρονισμού διαδικασιών αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

479 0

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ως πρώτη εν Ελλάδι προσπάθεια εκσυγχρονισμού διαδικασιών αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

Είναι γνωστό σε όλους όσους έχουν ασχοληθεί με την πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα ότι οι «εφαρμοσμένες» σχετικές διαδικασίες «εξυγίανσης» ή παλαιότερα  «συνδιαλλαγής» είχαν αποτύχει να επιτελέσουν το σκοπό τους για πολλούς λόγους.

Καταρχήν επρόκειτο για λύσεις που απαιτούσαν την δικαστική οδό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλες τις λύσεις που επιδιώκονται δια μέσου της δικαστικής οδού, ήτοι τη μεγάλη χρονοκαθυστέρηση με προφανείς αρνητικές συνέπεις για όλους τους εμπλεκόμενους. Μόνο που στις περιπτώσεις οικονομικών διαφορών, η έννοια του χρόνου είναι ακόμη πιο σημαντική αφού, ως γνωστόν, η αξία του χρήματος δεν μπορεί παρά να έχει χρονική διάσταση.

Πέραν του βασικού ανωτέρω προβλήματος, υπήρχαν και άλλα εμπόδια που συνέβαλαν στην περαιτέρω μείωση της αποτελεσματικότητας («ασυλία» απαιτήσεων Δημοσίου, έλλειψη πρότυπων για διαδικασίες, έλλειψη εν γένει τυποποίησης κ.ά.) των νομοθετημάτων.

Μετά τις ανωτέρω αποτυχίες, για πρώτη φορά και στην χώρα μας επιδιώκεται η εφαρμογή ενός τυποποιημένου, μη δικαστικού μηχανισμού διευθέτησης επιχειρηματικών οφειλών με το νόμο 4469 που ψηφίστηκε στις 03-05-2017, μηχανισμός ο οποίος λειτουργώντας μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στοχεύει στην ταχύτερη υλοποίηση σχετικών συμφωνιών πραγματικά με επιχειρηματική και όχι νομική λογική.  

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ως πρώτη εν Ελλάδι προσπάθεια εκσυγχρονισμού διαδικασιών αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

Βέβαια, πέραν του ανωτέρω πρώτου βήματος δεν έχει υπάρξει ανάλογη συνέχεια στην προσπάθεια εφαρμογής του νέου πλαισίου, καθώς όπως ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε, δεν λειτουργεί help desk για τους ενδιαφερόμενους, ενώ αν και στις 3 Αυγούστου 2017, αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα “φορτωθούν” οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες προς αναδιάρθρωση οφειλές, δεν έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις με σκοπό την εξειδίκευση σειράς κρίσιμων θεμάτων, όπως οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο τρόπος συμμετοχής όλων των δημόσιων φορέων (που πλέον θα είναι ενίοτε αναγκασμένοι να προβούν και σε διαγραφές), ήτοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, τί θα γίνεται αν δεν τηρήσει ο οφειλέτης τη συμφωνία με το δημόσιο, και πώς το δημόσιο θα ειδοποιεί τις τράπεζες για τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που θα χρειάζονται.

Εντούτοις αναμένεται, παρά τις ανωτέρω καθυστερήσεις, η ενεργοποίηση των δημόσιων φορέων σε αυτή την κατεύθυνση καθώς οι εν λόγω απαραίτητες ενέργειες αποτέλεσαν και «προαπαιτούμενο» από τους θεσμούς στην τελευταία αξιολόγηση.

Πέραν των ανωτέρω δυσκολιών όμως, το ανωτέρω πλαίσιο, αν και πρωτόγνωρο (ειδικότερα για τους νομικού υπόβαθρου συμβούλους) στο Ελληνικό περιβάλλον, αποτελεί ευκαιρία για επιχειρηματίες που θέλουν να μεταβούν με ταχύτητα και ξεκάθαρους όρους στην επόμενη ημέρα διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα της επιχείρησής τους.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ως πρώτη εν Ελλάδι προσπάθεια εκσυγχρονισμού διαδικασιών αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

Δεδομένου ότι η BSS, έχει πολυετή ενασχόληση σε παρόμοια project (ήτοι εκτός νομικών πλαισίων), στηρίζοντας πολυάριθμες εταιρείες που είχαν τη δυνατότητα να καταστούν βιώσιμες, αποτελεί ιδανικό συνεργάτη σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό αποδεικνύεται επιπρόσθετα από την πάντα δομημένη προσέγγιση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας, ενώ και η δομή της BSS  αποτελεί εγγύηση βέλτιστου αποτελέσματος καθώς αποτελείται από μία ομπρέλα στελεχών από κάθε συναφές αντικείμενο ώστε παρέχεται στο πελατολόγιό της σε κάθε περίπτωση η απαραίτητη γκάμα  υπηρεσιών. Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι και η τιμολόγηση των υπηρεσιών είναι απόλυτα προσαρμοσμένη (value for money) στις ανάγκες κάθε επιχείρησης καθώς απαρέγκλιτη εταιρική αρχή της BSS είναι η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της.

Related Post

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις

Posted by - 4 Ιανουαρίου, 2014 0
Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών δεν συνάδει απαραίτητα με βελτίωση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, σίγουρα σε βραχυπρόθεσμο…