Τι πρέπει να κάνουμε μετά την αναδιάρθρωση υποχρεώσεων;

483 0

Η δυσχέρεια αποπληρωμής οφειλών και η συγκέντρωση μη βιώσιμων υποχρεώσεων προφανώς δεν έτυχε, αλλά προέκυψε από ένα συνδυασμό εξωγενών αλλά και ενδοεταιρικών παραγόντων.

Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι δε μπορούμε να επηρεάσουμε τους εξωγενείς παράγοντες (Παγκόσμια οικ. κρίση, υπέρ-φορολόγηση, μείωση Α.Ε.Π. κλπ.), σίγουρα πρέπει να δώσουμε έμφαση στους ενδογενείς.

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης, είτε μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού είτε μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων ή άλλων μορφών επίλυσης τέτοιου είδους προβλημάτων είναι μια διαδικασία η οποία έρχεται στο τέλος για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση.

Η «Business Support Services», συμμετέχοντας σε ορισμένες εκ των μεγαλύτερων αναδιαρθρώσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο τρίπτυχο κατανόηση, προσαρμογή, δράση στοχεύοντας στην επόμενη μέρα!

Πιστεύοντας βαθύτατα στην ελληνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει να δούμε ποια ήταν τα ενδογενή προβλήματα τα οποία δεν επέτρεψαν να αντιμετωπίσει μια μονάδα με καλύτερα αποτελέσματα την λαίλαπα της οικονομικής κρίσης.

Κατανοώντας τα, μπορούμε να εφαρμόσουμε προσαρμοστικές λύσεις και να δράσουμε σε ένα άλλο επίπεδο ώστε ο επιχειρηματίας και η μονάδα του να θεμελιώσει εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες δε θα την ξαναφέρουν σε επίπεδο κρίσης χρέους.

Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζουμε το εργαλείο «Private Business Consulting», προσφέροντας μια ομπρέλα υπηρεσιών και στελεχών σε τιμή value for money, δίπλα στην διοικητική ομάδα, παρακολουθώντας, οργανώνοντας και εφαρμόζοντας κατόπιν οδηγιών τις αποφάσεις της διοίκησης.

Η αναδιάρθρωση είτε μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού είτε μέσω άλλων διαδικασιών είναι για εμάς το πρώτο βήμα σε μια πορεία αναγέννησης της επιχειρηματικής μονάδας, ώστε ισχυρή να μπορέσει να αναπτυχθεί και πέρα από την αναδιάρθρωση των οφειλών και πετύχει τελικά ανάταξη επιχειρηματικών προοπτικών.

Μη διστάσετε να αναζητήσετε πληροφόρηση σχετικά με αυτή την υπηρεσία!

Related Post