Η BSS αρωγός των επιχειρήσεων και ιδιωτών στη διαδικασία εξωδικαστικής διευθέτησης οφειλών.

531 0

Το περίφημο και πολύ-αναμενόμενο νομοσχέδιο με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι σε διαβούλευση εν αναμονή των τελικών διαπραγματεύσεων.

Βασικά σημεία προς διευθέτηση:

 • Εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ο χρόνος βεβαίωσης των οφειλών θα είναι η 30 Ιουνίου 2016 ή η 31 Δεκεμβρίου 2016.
 • Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα υπάγονται χρέη άνω των € 20.000,00 ή άνω των € 50.000,00.
 • Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα υπάγονται προς διαγραφή το σύνολο των οφειλών προς το δημόσιο ή μέρος αυτών. Όπως είναι δημοσιευμένο φαίνεται να μην μπορούν να υπαχθούν το Φ.Π.Α. οι παρακρατούμενοι φόροι και τα ποσά που προκύπτουν από καταπτώσεις εγγυήσεων του δημοσίου.
 • Δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία λήξης του νόμου. Το σχέδιο νόμου αναφέρει ως ημερομηνία λήξης την 31 Δεκεμβρίου 2018.

Κριτήρια ένταξης:

 • Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα.
 • Νομικά πρόσωπα με τα εξής κριτήρια:

Αν έχει απλογραφικά βιβλία, να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μια τουλάχιστον χρήση από τις τελευταίες τρεις πριν την υποβολή της αίτησης.

Αν έχει διπλογραφικά βιβλία να έχει σε μια τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες προ της υποβολής της αίτησης χρήσεις:

 1. Θετικό αποτέλεσμα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ή
 2. Θετική καθαρή θέση.

Τι προβλέπεται;

Μπορούν να υπαχθούν αν συναινέσει το 60% των πιστωτών και εφόσον είτε το φυσικό πρόσωπο είτε το νομικό κάποια από τα εξής δεδομένα:

 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών την 31/12/2016.
 • Δάνειο ρυθμισμένο μετά την 1 Ιουλίου 2016.
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία.
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΙΚΑ.
 • Σφραγισμένες επιταγές.
 • Διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις από τρίτους.

Δεν μπορούν να υπαχθούν:

 • Οφειλές μετά την 31/12/2016.
 • Οφειλές όταν άνω του 85% είναι σε έναν πιστωτή.
 • Επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή απάτη έναντι του δημοσίου.

Η άποψη μας είναι ότι με μια πρώτη ματιά εξαιρείται ένα μεγάλο μέρος της αγοράς το οποίο επίσης πρέπει να αναζητήσει λύσεις. Επίσης ότι απαιτείται σοβαρότητα και απόλυτη υποστήριξη των πελατών στην διαδικασία. Οι λόγοι:

 1. Είναι μια σύνθετη διαδικασία με συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των πιστωτών.
 2. Εκτιμούμε ότι η πολιτική των πιστωτών θα είναι εκ πρώτης αρνητική σε τέτοιου είδους λύσεις όπως η εμπειρία αποδεικνύει έως σήμερα.
 3. Το πλαίσιο είναι εξειδικευμένο.
 4. Χρειάζεται τεχνοκρατική επάρκεια και διαπραγματευτική ικανότητα.
 5. Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για μια σειρά επιχειρήσεων.

Βέβαια δε μπορούμε παρά να επισημάνουμε ότι η πραγματική λύση εμπεριέχεται στην διαδικασία αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα και στην συνεννόηση με όλους τους φορείς ασχέτως πλαισίου για την διεκδίκηση της βιωσιμότητας.

Με βάσει αυτά τα χαρακτηριστικά οι επιχειρήσεις πάντοτε διεκδικούσαν και τώρα επίσης μπορούν να επιτύχουν έναν συμβιβασμό χωρίς την εμπλοκή νομικών ενεργειών. Εν κατακλείδι κατά την άποψη μας η συγκεκριμένη διαδικασία έχει να προσθέσει δύο νέα στοιχεία εφόσον οριστικοποιηθούν:

 1. Την δυνατότητα διαγραφής οφειλών στο δημόσιο.
 2. Την νομική προστασία όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις.

Προφανώς όλες οι επιχειρήσεις αλλά και οι ιδιώτες θα πρέπει να κινητοποιηθούν. Η αδράνεια και η ερασιτεχνισμός παράγει πολλές φορές ακόμα χειρότερα αποτελέσματα.

Η επιχείρηση μας επιδιώκει και επιτυγχάνει την τελευταία τριετία πλάνα αναδιάρθρωσης χρηματοδοτήσεων με ιδιαίτερη επιτυχία ασχέτως πλαισίου και παραμένει στη διάθεση σας αρωγός προς υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

 

Με εκτίμηση

Για την «Business Support Services»

Ευστάθιος Λιακόπουλος

CEO

Related Post