Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

487 0

Προσαρμογή των επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με την προσαρμογή και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, λόγω εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), διοργάνωσε το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης σε συνεργασία με την εταιρεία Business Support Services.

Από τις 25 του ερχόμενου Μαΐου, καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή του Κανονισμού σε όλα τα κράτη-μέλη και μη, αφορώντας όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ακόμη και εκτός Ε.Ε. Στην πράξη – δεδομένης και της διεύρυνσης του ορισμού του όρου «προσωπικά δεδομένα» – αφορά όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές, που με οποιονδήποτε τρόπο συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, και εν γένει διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων.

Σκοπός του νέου Κανονισμού, είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων που οδηγούν σε ταυτοποίηση, ενώ απώτερος στόχος είναι η ενιαία αντιμετώπιση-εφαρμογή των σχετικών κανόνων που αφορούν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην νέα εποχή απειλών όπου το κυβερνοέγκλημα και οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται γεωμετρικά. H διαμόρφωση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτει μια σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με:

  • Την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους.
  • Τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες.
  • Την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων.
  • Την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων.
  • Τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.

Το κόστος μη συμμόρφωσης – σε περίπτωση παράβασης – επιφέρει σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως και τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ομιλητής της ημερίδας ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Business Support Services, Ευστάθιος Λιακόπουλος.

Related Post