100 δόσεις: Τρεις σημαντικές αλλαγές με το Νέο Μνημόνιο

512 0

Αλλαγές στην πολυσυζητημένη ρύθμιση των 100 δόσεων έρχονται με το νέο μνημόνιο. Συγκεκριμένα υπάρχει ο κίνδυνος οι οφειλέτες είτε:

  • να πληρώσουν επιπλέον επιτόκιο
  • να αναγκαστούν να πληρώσουν πολύ μεγαλύτερα ποσά κάθε μήνα στην εφορία.
  • να χάσουν τη ρύθμιση,

Επιπλέον Επιτόκιο: Εγκύκλιος ΙΚΑ – Όλες οι αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών από την 1η Νοεμβρίου

Με εγκύκλιό του, το ΙΚΑ ενημερώνει πως από την 1η του επόμενου μήνα τίθεται σε εφαρμογή η διάταξη του 3ου Μνημονίου, βάσει της οποίας το επιτόκιο για όλες τις εν ενεργεία ρυθμίσεις υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο σήμερα διαμορφώνεται σε 5,05% ετησίως (0,421% μηνιαίως).

Συνεπώς, το επιτόκιο όσων είχαν υπαχθεί στην ευνοϊκή διάταξη των 100 δόσεων, από το 3% ετησίως (0,25% μηνιαίως) θα αυξηθεί στο 5% ετησίως, με αντίστοιχη αύξηση της μηνιαίας δόσης.

Εκτός από το επιτόκιο της ρύθμισης των 100 δόσεων, προσαρμογές γίνονται και σε αυτές των ρυθμίσεων που είχαν θεσπιστεί είτε το 2013 (ν. 4152) και υποχωρεί από το 8%, στο 5%, είτε το 2014 (ν. 4305), όπου η αναπροσαρμογή του επιτοκίου θα γίνει από το 4,56% που ήταν, στο 5,05% ετησίως.

Καθώς όλες οι αναπροσαρμογές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου και μετά, στις περιπτώσεις που η ρύθμιση είναι ακόμα ενεργή, το αρχικά υπολογισμένο επιτόκιο και οι υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την εφαρμογή του νέου επιτοκίου.

Από τις αλλαγές εξαιρούνται οι κύριες οφειλές έως 5.000 ευρώ, καθώς βάσει του νόμου δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση στη ρυθμισμένη οφειλή, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκομίσει έως 14/10/2015 στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι:

  • Το ποσό κύριας οφειλής που υπάγεται στις διατάξεις ρύθμισης του ν. 4321/2015 υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατομικού εισοδήματός του.
  • Η ακίνητη περιουσία του, όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.

Στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι αναστέλλεται για διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του νόμου 4336/2015 η προσκόμιση από τον οφειλέτη βεβαίωσης από ανεξάρτητο φορέα, η προσκόμιση δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, καθώς και η πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και η παροχή εγγύησης ή εμπράγματων εξασφαλίσεων βιωσιμότητας του διακανονισμού, για την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης.

Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις ενώ τυχόν εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των τροποποιούμενων διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

Τέλος, το ΙΚΑ επισημαίνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε μείωση του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης, εάν μετά τον έλεγχο αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, αναμένεται όμως η έκδοση υπουργικής απόφασης.

Λιγότερες δόσεις

Η μεγάλη αλλαγή αναμένεται να έρθει τις επόμενες μέρες καθώς αναμένεται η απόφαση βάσει της οποίας τα Ταμεία και οι διευθυντές των εφοριών, θα έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν και μάλιστα αυτεπάγγελτα, τον αριθμό των δόσεων κατεβάζοντας έναν οφειλέτη από τις 100 στις 72 ή και στις 50 δόσεις, αυξάνοντας έτσι το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο οφειλέτης κάθε μήνα.

Πριν από τη μείωση του αριθμού των δόσεων, θα εξετάζονται το εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών και, αν οι διευθυντές κρίνουν ότι ο οφειλέτης έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει περισσότερα, τότε θα προχωρούν στη μείωση του αριθμού των δόσεων που ο ίδιος επέλεξε αρχικά.

Απώλεια Ρύθμισης

Η τρίτη και αλλαγή που έρχεται στη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι ότι θα αποβάλλονται αυτομάτως όσοι δεν πληρώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις.

Υπό τον φόβο ότι θα είναι αρκετοί εκείνοι οι φορολογούμενοι που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να αλλάξει τη διάταξη. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι δανειστές, που απαίτησαν να συμπεριληφθεί η επίμαχη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο.

Related Post

Πολλαπλές λύσεις για τους οφειλέτες!

Posted by - 8 Μαΐου, 2019 0
Πολλαπλές λύσεις για τους οφειλέτες! Οι Επιχειρήσεις μάλλον εξυπηρετούνται καλύτερα από την διαδικασία του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων ενώ…