Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

440 0

 

Με την ψήφιση και δημοσίευση του νόμου 4469/2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επιχειρείται η επιστροφή στη βιωσιμότητα χιλιάδων Ελληνικών επιχειρήσεων με τον καθορισμό πλαισίου – διαδικασίας ρύθμισης του συνόλου των οφειλών σε Τράπεζες, Ελληνικό Δημόσιο (Εφορία – Ασφαλιστικοί Φορείς) αλλά και σε λοιπούς πιστωτές.

Η BSS συμβουλευτική, πιστή στο πλευρό των Επιχειρήσεων, αναλαμβάνει τη πλήρη κάλυψη του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης, με συγκέντρωση δικαιολογητικών, σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, υποβολή φακέλου με συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης ενώ συνδράμει και στη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές η οποία θα γίνεται με τη μέθοδο της διαμεσολάβησης.

Επίσης είμαστε δίπλα στους πελάτες μας και την επόμενη μέρα, παρέχοντας συμβουλές  και υποστήριξη σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της κερδοφορίας της.

Η πολυετής  εμπειρία μας στις αναδιαρθρώσεις δανείων με εξωδικαστική διαπραγμάτευση, με χειρισμούς υποθέσεων άνω του 1,5 δις ευρώ με εξαιρετικά αποτελέσματα,  τα άρτια καταρτισμένα στελέχη μας, και η προσήλωση μας στη πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών μας, εγγυώνται τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων θετικού αποτελέσματος στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης.

 

Με εκτίμηση,

Ευστάθιος Λιακόπουλος

C.E.O.

Related Post

Πολλαπλές λύσεις για τους οφειλέτες!

Posted by - 8 Μαΐου, 2019 0
Πολλαπλές λύσεις για τους οφειλέτες! Οι Επιχειρήσεις μάλλον εξυπηρετούνται καλύτερα από την διαδικασία του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων ενώ…

Διενέργεια ελέγχων υλοποίησης των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων σε ποσοστό 100% από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες.

Posted by - 5 Απριλίου, 2020 0
Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνουν…