Το νέο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Πακέτο Juncker)

506 0
[real3dflipbook id=”4″]

Κάντε Click στην φωτογραφία για να δείτε την παρουσίαση του “Νέου Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Το νέο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Πακέτο Juncker)

Το Επενδυτικό Σχέδιο στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες δράσης:

  • κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών
  • στήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία
  • δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος.

Related Post

Προστασία Πρώτης Κατοικίας

Posted by - 8 Απριλίου, 2019 0
  Προστασία Πρώτης Κατοικίας Ορίστηκε η διαδικασία και νομοθετήθηκε η διαδοχή του Νόμου Κατσέλη, σύμφωνα με την οποία ορίζεται το…