Η διαχείριση των κόκκινων δανείων

492 0

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και μετά την ολοκλήρωση της ανά-κεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, περνάμε από το στάδιο της αδράνειας και της αναμονής, στο επόμενο στάδιο της ενεργής διαχείρισης των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Ειδικότερα για τις κατηγορίες των ιδιωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η κινητικότητα θα ξεκινήσει από την 16 Φεβρουαρίου 2016.

Η αλήθεια είναι ότι στην αγορά είχε διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ακινησίας. Φράσεις όπως «Τι θα μου κάνουν;», «Θα το φροντίσω και μόνος μου», «ας κάνουν ότι θέλουν» δεν ήταν σπάνιες. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας γενικότερης ατονίας των πιστωτικών ιδρυμάτων στην διαχείριση των απαιτήσεων τους σε συνδυασμό με την αδυναμία μέρους των πελατών.

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων πλέον θα γίνεται με αυστηρότερο τρόπο ενώ θεσμοθετούνται εργαλεία όπως διαγραφή οφειλής, πώληση ακινήτου, μετάθεση πληρωμής μέρους του δανείου, κεφαλαιοποίηση ή διαγραφή τόκων, μείωση επιτοκίου και κατάργηση εξόδων κ.α. για να καλύπτεται η αδυναμία των συνεργάσιμων πελατών.

Η προστασία των δανειοληπτών περιορίζεται σημαντικά, σε δύο μόλις κατηγορίες:

 • Με βάσει την αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας έως € 120.000,00 για τον άγαμο με προσαυξήσεις € 40.000,00 για τον έγγαμο και € 20.000,00 ανά τέκνο, με ετήσιο εισόδημα € 8.180,00 για ένα άτομο, € 13.917,00 για δύο άτομα, € 17.278,00 για δύο άτομα με ένα τέκνο και € 20.639 για τετραμελή οικογένεια. Σε αυτή την κατηγορία δανειοληπτών παρέχεται η δυνατότητα να πληρώνουν την αξία του ακινήτου μέχρι 20 έτη (κατ’ εξαίρεση 35).
 • Με βάσει την αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας έως € 180.000,00 εάν είναι άγαμος, € 220.000,00 αν είναι έγγαμος και προσαύξηση € 20.000,00 ανά τέκνο. Εδώ το εισόδημα είναι € 13.906,00 για ένα άτομο, € 23.659,00 για δύο άτομα και για κάθε παιδί έως τα τρία € 5.714,00. Και σε αυτή την περίπτωση θα διαμορφώνεται μια δόση όπως ανωτέρω.

Οι δανειολήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις καλούνται με συγκεκριμένα έντυπα από κάθε πιστωτικό ίδρυμα να δηλώσουν εντός 15 ημερών, την πλήρη περιουσιακή τους κατάσταση και την πρόταση τους για την διαχείριση της οφειλής τους.

Οι τύποι ρύθμισης είναι τρεις:

 • Βραχυπρόθεσμη ρύθμιση
 • Μακροπρόθεσμη ρύθμιση
 • Οριστική ρύθμιση

Η μη έγκαιρη ανταπόκριση του δανειολήπτη, μπορεί να τον κατηγοριοποιήσει στους μη συνεργάσιμους παρέχοντας την δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να κινηθούν άμεσα νομικά με ενέργειες όπως καταγγελία, πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πλειστηριασμός περιουσιακών δεδομένων κλπ.

Είναι σαφής πλέον η σημασία της έγκαιρης και έγκυρης ανταπόκρισης.

Η «Business Support Services», διαχειριζόμενη από το 2003 σημαντικά χαρτοφυλάκια δανείων και εκπροσωπώντας μεγάλο όγκο πελατών, τόσο ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων, έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στην διαχείριση αυτών των υποθέσεων. Λειτουργεί υπέρ των πελατών σε διάφορα επίπεδα. Ενδεικτικά:

 • Συμβουλευτικά.
 • Διαμορφώνοντας τις απαραίτητες μελέτες ή μέρος αυτών.
 • Ολιστικά αναλαμβάνοντας μαζί με τον πελάτη και την διαπραγμάτευση σε όλα τα στάδια.

Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο έργο της διαπραγμάτευσης είναι εξαιρετικά σύνθετο, αφού εμπλέκονται παράγοντες όπως:

 • Νομικό πλαίσιο.
 • Κανονισμοί της Τραπέζης της Ελλάδος.
 • Εσωτερικές διεργασίες και στρατηγικές των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Επενδυτικά κεφάλαια.
 • Τεχνοκρατικά δεδομένα όπως πιστοληπτική αξιολόγηση, βιωσιμότητα, πλάνο ανάπτυξης και διαχείρισης.

Απέναντι σε αυτή την πολυπλοκότητα είναι κρίσιμη επιλογή οι εμπλεκόμενοι να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη. Σε αυτή ακριβώς την ανάγκη έρχεται να απαντήσει ο τομέας διαχείρισης κόκκινων δανείων της «Business Support Services».

Μπορούμε να καλύψουμε απόλυτα τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ή επιχειρηματίες:

 • Στην συμπλήρωση του εντύπου συνεργάσιμου δανειολήπτη με τον καταλληλότερο τρόπο.
 • Στην διαμόρφωση μελέτης βιωσιμότητας, επιχειρηματικού πλάνου, και αιτήματος.
 • Στη νομική υποστήριξη όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Στην διαπραγμάτευση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Παράλληλα κατανοώντας τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν συνήθως οι ενδιαφερόμενοι αυτού του τομέα, παρέχουμε απόλυτα προσιτές και ευέλικτες μεθόδους κάλυψης των σχετικών εξόδων, προσαρμοζόμενες στις δυνατότητες του κάθε πελάτη.

[dt_button link=”http://www.bssplus.gr/epikoinonia/?ref=kokkina_daneia_article” target_blank=”false” size=”big” style=”default” button_alignment=”center” color_mode=”default” color=”#888888″ icon_align=”left”]

Έχετε κόκκινο δάνειο; Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας!

[/dt_button]

Related Post

Δελτίο Τύπου – Αριστεία 2017

Posted by - 5 Δεκεμβρίου, 2017 0
Ο Άρης Δρόσης, επικεφαλής του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Κέντρου της ΝΟΚΙΑ στην Αθήνα, αναδείχθηκε Έλληνας Quality Leader…