Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και για οφειλές του 2018

1558 0

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και για οφειλές του 2018

Πλέον ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι το γνώριμο και σταθερότερο εργαλείο ρύθμισης οφειλών ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις. Το εργαλείο αυτό διαρκώς εξελίσσεται βελτιούμενο.

Εφεξής στην διαδικασία υπάγονται και οφειλές βεβαιωμένες μέχρι και 31/12/2018 ως προς το δημόσιο και οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31/12/2018.

Η διαδικασία γίνεται όλο και πιο γνώριμη και τα αποτελέσματα βελτιώνονται συνεχώς. Η υπαγωγή των οφειλών έως και 31/12/2018 είναι προς την θετική κατεύθυνση, αφού μια νέα γενιά καθυστερήσεων έχει διαμορφωθεί κατά τη χρήση 2018.

Συγκριτικά με την ρύθμιση 120 δόσεων που ψηφίστηκε πρόσφατα ο εξωδικαστικός έχει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

• Υπαγωγή όλων των οφειλών σε ρύθμιση και όχι μόνο των οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
• Δυνατότητα διαγραφής ακόμα και κεφαλαίου για οφειλές σε τράπεζες, σε προμηθευτές και σε δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
• Μεγάλο διάστημα προστασίας.
• Ειδικά για τις επιχειρήσεις μόνο αυτή η διαδικασία δίνει την δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις.
• Η διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων είναι ανεξάρτητη της διάρκειας της ρύθμισης.

Μπορούμε με αυξανόμενες πιθανότητες να ρυθμίσουμε οφειλές έως 31/12/2018!
Το φάσμα λύσεων είναι ευρύ. Αναζητήστε το καλύτερο εργαλείο και τον καλύτερο χρήστη αυτού.
Χρειάζεστε αποφασιστικότητα, θετικό πνεύμα, οργάνωση και αποτελεσματικότητα.

 

Related Post