Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: έως 4,8 δις Ευρώ σε βάθος 4ετίας

513 0

Χωρίς υποχρεωτική ίδια συμμετοχή, 15ετείς φοροαπαλλαγές, σταθερό φορολογικό καθεστώς για 12 έτη και σχέδια επενδύσεων ακόμη και άνω των 20 εκ. Ευρώ!

 

Ποιες επιχειρήσεις θα ενισχύονται:

Εξωστρεφείς, καινοτόμες, δυναμικές σε όρους αύξησης της απασχόλησης, έχουν προκύψει από συγχώνευση (όχι εξαγορές), ανήκουν στους κλάδους ΤΠΕ ή αγροδιατροφικό τομέα, δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία, είναι συνεταιρισμοί – ΚΟΙΝΣΕΠ, κερδοφόρες αλλά δεν θα αποκλείονται και εταιρίες με ζημιογόνες χρήσεις.

 

 

 

Επίσης θα υπάρχουν 2 κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • Επιχειρήσεις εκτός ζωνών ειδικής ενίσχυσης
 • Επιχειρήσεις ειδικής ενίσχυσης (εταιρίες σε ορεινές περιοχές, περιοχές με μείωση πληθυσμού άνω του 30% και παραμεθόριες και νησιωτικές)

 

Είδη ενίσχυσης:

Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση, χρηματοδοτική μίσθωση, επιδότηση μισθολογικού κόστους, χρηματοδοτικά εργαλεία, σταθερό φορολογικό πλαίσιο και ταχεία αδειοδότηση.

 

 Φοροαπαλλαγές:

 • σε βάθος 15ετίας,
 • θα αφορούν σε έκπτωση στο φόρο εισοδήματος,
 • θα σχηματίζεται ειδικό αποθεματικό,
 • θα υπάρχει ιδία συμμετοχή, η οποία ωστόσο θα μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού είτε θα μπορεί ο επιχειρηματίας να χρησιμοποιήσει και αφορολόγητα αποθεματικά.

 

Πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου:

Α) έως 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο,

Β) έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και

Γ) έως 15 εκατ. ευρώ για όμιλο

 

Κλάδοι που θα εστιάσει:

Α) Software Engineering made in Greece προκειμένου να αναδειχθεί η Ελλάδα σε πόλο προσέλκυσης επενδύσεων ΤΠΕ και

Β) Αγροδιατροφική αλυσίδα από τη γή έως τον τουρισμό.

 

Παράλληλα δύναται να υπάρξουν βελτιώσεις και στην προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (FDI). Αυτό δύναται να ισχύει για:

 • εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών για παροχή ενδοομιλικών υπηρεσιών,
 • χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επενδυτική δραστηριότητα
 • μείωση των ορίων για στρατηγικές επενδύσεις (fast track).

 

Ποια είναι τα 8 καθεστώτα ενίσχυσης:

 1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: Αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα
 2. Γενική Επιχειρηματικότητα: Περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές, leasing και επιχορήγηση μισθολογικού κόστους.
 3. Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ: Προβλέπεται επιχορήγηση στο 70%, 100% φοροαπαλλαγές, leasing και κάλυψη μισθολογικού κόστους.
 4. Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ: Για μηχανήματα –εγκαταστάσεις η επιχορήγηση φθάνει 70%, προβλέπονται φοροαπαλλαγές, ενώ ενισχύεται το leasing και το μισθολογικό κόστος.
 5. Συνέργειες και δικτυώσεις clusters: Η δημιουργία κοινών υποδομών θα μπορεί να λάβει το 100% της επιχορήγησης, φοροαπαλλαγές, leasing και κάλυψη μισθολογικού κόστους.
 6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών: Προβλέπονται χρηματοδοτικά εργαλεία για κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνεια, εγγυήσεις δανείων, κ.α.
 7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια – Αλυσίδες αξίας: Ομάδα επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται ή κάποιο Πανεπιστήμιο για πρόταση δημιουργίας ολοκληρωμένου συστήματος. Έγκριση μιας ομάδας ανά περιφέρεια.
 8. Επενδύσεις μείζονος σημασίας (ακόμη και άνω των 20 εκατ. ευρώ): Με προϋπόθεση για κάθε 1 εκατ. Ευρώ να δημιουργείται έως 1 νέα θέση εργασίας.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας,

 

Με εκτίμηση,

Για την “Business Support Services”

Ευστάθιος Λιακόπουλος

Related Post

Oι οικονομικές εξελίξεις & πρακτικές συμβουλές για τον επιχειρηματικό κόσμο σε σχέση με αυτές

Posted by - 21 Μαΐου, 2014 0
Mε δεδομένο ότι ανεξαρτήτως των πολιτικών ή άλλων εξελίξεων, οι επιχειρήσεις σας θα πρέπει να προχωρήσουν, σας αποστέλλουμε το τελευταίο…

ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Posted by - 11 Απριλίου, 2020 0
1ον. Αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων.   Τα μέτρα αφορούν όλες, αυστηρά όμως, τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που…

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις

Posted by - 4 Ιανουαρίου, 2014 0
Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών δεν συνάδει απαραίτητα με βελτίωση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, σίγουρα σε βραχυπρόθεσμο…

Ορθή χρηματοοικονομική πολιτική για βιώσιμες, οριακά βιώσιμες και μη βιώσιμες επιχειρήσεις

Posted by - 12 Ιανουαρίου, 2018 0
Ορθή χρηματοοικονομική πολιτική για βιώσιμες, οριακά βιώσιμες και μη βιώσιμες επιχειρήσεις   Οι Τράπεζες έχουν δεσμευτεί στον Ενιαία Εποπτικό Μηχανισμό…