Ν. 4469/2017: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Βασικές αδυναμίες και προτάσεις.

1064 0

Γράφει ο Αχιλλέας Αδαμόπουλος

Σημείο 1ο:

Σύμφωνα με το Ν. 4611/2019 περί 120 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς δεν προβλέφθηκε εγκαίρως τι θα γίνει με τις εκκρεμείς αιτήσεις του εξωδικαστικού.

Πολλοί επιχειρηματίες (περίπου το 80% των αιτήσεων μας) έσπευσαν να ρυθμίσουν σε 120 δόσεις προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για να εξασφαλιστούν και να είναι σίγουροι ότι θα έχουν τουλάχιστον μια ρύθμιση 10ετίας να ακολουθούν.

Οι συγκεκριμένες εκκρεμείς αιτήσεις εξωδικαστικού ήταν -σχετικά- σε φάση ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης κυρίως με θετικές ψηφοφορίες από τους λοιπούς πιστωτές (ιδιώτες και τραπεζικά ιδρύματα). Όμως οι φορείς του δημοσίου, ανεβάζουν σχετικά έγγραφα που ζητούν τη διαγραφή και επαν – υποβολή των αιτήσεων, διότι οι οφειλές τους είναι ρυθμισμένες και πρέπει να απεικονίζονται ορθά στον πίνακα οφειλών.

Θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα να επαν- υπολογίζονται τα ποσοστά χρέους και να “μένουν στην άκρη” οι πιστωτές του δημοσίου, οι οποίοι ρυθμίστηκαν με το Ν. 4611/2019, προκειμένου να προχωράει η διαδικασία απρόσκοπτα.

Αυτό συμφέρει και την ΕΓΔΙΧ, καθώς θα εξασφάλιζε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας και θα μπορούσε να τα διαφημίσει.

Σημείο 2ο:

Αρκετές οφειλές που ανήκουν σε τραπεζικά ιδρύματα μεταβιβάζονται σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. funds) κατά την πορεία της αίτησης και απαιτείται η διαγραφή και επανυποβολή της.

Θα πρέπει να προβλεφθεί ή τεχνικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού ή ρητή οδηγία της ΕΓΔΙΧ (μέσω συντονιστών) η τροποποίηση της αίτησης εντός 10 ημερών από τον οφειλέτη και η επανεκκίνηση της διαδικασίας από το Βήμα 5 “Έλεγχος πληρότητας”.

¨Έστω και τώρα θα πρέπει να προβλεφθεί παράταση για αυτές τις παραπάνω περιπτώσεις, προκειμένου να συνεχίσει η διαδικασία.

Σε διαφορετική περίπτωση, σε μεγάλο αριθμό αιτήσεων θα πελαγοδρομούμε όχι απλά να βρούμε λύση, αλλά να οριστικοποιήσουμε εν τέλει την αίτηση για να πάει σε διαπραγμάτευση με τους πιστωτές.

Related Post