Ακόμη πιο απαραίτητη η πιστή εφαρμογή GDPR λόγω COVID-19

2543 0

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ BSS ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Η κρίση του κορονοιού, επιβάλει ακόμη περισσότερο ορισμένες αρχές, όπως την αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αφού θα γίνεται πολύ μεγαλύτερη χρήση ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για λόγους προστασίας από τον ιό.

Πολλές επιχειρήσεις σήμερα στην Ελλάδα (‘’Υπεύθυνοι Επεξεργασίας’’), καλούνται να διαχειριστούν, ευαίσθητα  προσωπικά δεδομένα υγείας, φυσικών προσώπων (εργαζομένων και επισκεπτών,) σε συμμόρφωση με τον ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, καθώς και του Ν.4624/2019 που ισχύει στην χώρα μας.

Η σωστή διαχείριση των ‘’ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων’’, είναι ακόμα πιο επιτακτική στις εταιρείες και ειδικά σε αυτές που δραστηριοποιούνται στην υγεία και τον τουρισμό, λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε παγκοσμίως από την εξάπλωση του Covid – 19 (ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ).

Ως δεδομένα υγείας, ορίζονται (σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ΕΚ 679/2016) τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού, τα δεδομένα υγείας υπάγονται στις ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και υπόκεινται σε ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ τους.

Δεδομένα υγείας, αποτελεί για ένα φυσικό πρόσωπο (είτε νοσεί ή δεν νοσεί από κορονοϊό) κάθε πιστοποιητικό υγείας καθώς και η γενική κλινική του κατάσταση (π.χ. αν έχει βήχα, θερμοκρασία άνω του φυσιολογικού, κλπ). Επιπλέον πολλές φορές κρίνεται αναγκαίο να συλλέγονται και πρόσθετα προσωπικά δεδομένα, όπως ταξίδια του φυσικού προσώπου και τυχόν επαφές του με επιβεβαιωμένα κρούσματα του COVID-19.

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας (επιχειρήσεις), καλούνται να επεξεργάζονται δεδομένα υγείας σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 6  περί νομιμότητας της επεξεργασίας και το άρθρο 5 περί των αρχών που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Κανονισμού. 

H BSS γνωρίζοντας πολύ καλά όλα τα ανωτέρω και με μεγάλη εμπειρία στην διεκπεραίωση έργων GDPR ανά την Ελληνική Επικράτεια, έχει αναπτύξει ένα πλήρες σύστημα 55 σημείων πιστής εφαρμογής του κανονισμού.

Επιπλέον η BSS, έχει στο δυναμικό της πιστοποιημένους EU DPO Practitioners κατά το πρότυπο ISO 17024, στελέχη με αποδεδειγμένες γνώσεις του νομικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων και των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems).

Παράλληλα, μετά από 20 χρόνια εμπειρίας, η BSS έχει άριστη κατανόηση των λειτουργιών των επιχειρήσεων, έχοντας ως ένα από τα βασικά της προϊόντα, την ‘’Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων’’.

Κύρια επιλογή για τους πελάτες μας, θα είναι η ανάθεση στην εταιρεία μας, του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), ο ρόλος του οποίου είναι υποχρεωτικός στην διαχείριση ειδικών κατηγοριών δεδομένων όπως είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας.

Στόχος της BSS, είναι η ‘’συμμόρφωση’’ όλων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό και την υγεία, τηρώντας σχολαστικά τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ, ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Covid – 19.

Related Post