Προσοχή μάθε τι θα συμβεί στα κόκκινα δάνεια

1236 0

Προσοχή μάθε τι θα συμβεί στα κόκκινα δάνεια

Η μεγαλύτερη ευκαιρία επιδίωξης μιας δεύτερης ευκαιρίας. Μεγιστοποιήστε το ενδεχόμενο να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λύση!

Απλές σκέψεις επι δεδομένων. Η άποψη της «Business Support Services».

α) Για την αναδιάρθρωση απαιτείται η υποβολή σχεδίου βιωσιμότητας από την υπερχρεωμένη επιχείρηση που έχει κριθεί μη βιώσιμη από την τράπεζα. Το σχέδιο βιωσιμότητας θα υποβάλλεται με πρωτοβουλία της επιχείρησης προκειμένου να πείσει την τράπεζα ότι με την αναδιάρθρωση του δανεισμού της η επιχείρηση θα καταστεί βιώσιμη.

Το σχέδιο θα αξιολογείται άμεσα από τις τράπεζες και αν απορρίπτεται θα ξεκινάει η διαδικασία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της υπερχρεωμένης επιχείρησης.

Είναι εύκολα αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι το πλάνο να στηρίζεται σε τεχνοκρατική επάρκεια  και εμπειρία σε απόλυτα εξειδικευμένα αντικείμενα.

Η «Business Support Services», διαχειριζόμενη κατ’ έτος χρηματοδοτήσεις άνω του € 1 δις και διαπραγματευόμενη επί τεράστιου όγκου υποθέσεων κόκκινων δανείων από την έναρξη της κρίσεως, έχει την δομή και παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη. Η δε φήμη της, την καθιστά αξιόπιστο διαπραγματευτή.

Διασφαλίζουμε την ύπαρξη ενός πλάνου βιώσιμου, που δεν θα οδηγήσει σε απόρριψη.

β) Εφόσον η επιχείρηση κρίνεται βιώσιμη και πρόκειται να γίνει αναδιάρθρωση των δανείων της, αυτή θα αποφασίζεται και θα υπογράφεται από τριμελή επιτροπή την οποία θα ορίζουν οι τράπεζες τα στελέχη των οποίων θα εναλλάσσονται. Επιπλέον, οι τριμελείς επιτροπές ανά τράπεζα δεν θα αποφασίζουν σε τοπικό επίπεδο, αλλά κεντροποιημένα.

Έτσι, οι τράπεζες καλούνται να αποφασίσουν σε ποια αστικά κέντρα θα μεταφέρονται οι κρίσεις για τις αναδιαρθρώσεις δανείων που αφορούν υποθέσεις δανείων της περιφέρειας (π.χ. δάνειο της Ξάνθης μπορεί να εξετάζεται στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα).

Είναι επομένως κατανοητό πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη υποστήριξης σε κεντρικό επίπεδο. Η «Business Support Services», από την αρχή της δραστηριοποίησης της σε αυτό τον τομέα, έχοντας την βασική της έδρας την Αθήνα, διαπραγματεύεται πάντοτε απευθείας με τις κεντρικές υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, παρέχοντας σημαντική υπεραξία στο πελατολόγιο της.

Εσείς θα αφεθείτε στη συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς των τραπεζών ή θα επιδιώξετε την επαφή με το κέντρο λήψης των αποφάσεων;

γ) Στα στελέχη που θα αποφασίζουν τις αναδιαρθρώσεις επιρρίπτεται πλήρως η ευθύνη για τον έλεγχο της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του αιτούμενου την αναδιάρθρωση δανείου.

 Έτσι, η ευθύνη των τραπεζικών στελεχών θα εκτείνεται και σε πεδία που μέχρι τώρα αποτελούσαν π.χ. αρμοδιότητα φορολογικών αρχών.

Στην ουσία τα τραπεζικά ιδρύματα θα έχουν άμεση πληροφόρηση από διάφορες πηγές για τα πραγματικά δεδομένα της επιχείρησης ή των ιδιωτών, επομένως το επαγγελματικό πλάνο πρέπει να είναι σαφές και χωρίς καμία απόκρυψη δεδομένων.

Η «Business Support Services», ανέκαθεν πρόβαλλε την πραγματική εικόνα στα πλάνα της διασφαλίζοντας την φερεγγυότητα των προτάσεων αναδιάρθρωσης.

Αυτό διαμορφώνει μια πρόσθετη υπεραξία, αφού υπάρχει ήδη διαμορφωμένο πεδίο εμπιστοσύνης και σοβαρότητας κατά τις διαπραγματεύσεις με τις κεντροποιημένες υπηρεσίες διασφαλίζοντας χρόνο και πίστη.

δ) Κατόπιν όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων, η παροχή νομικής προστασίας για τις αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών δανείων θα είναι “σιδηρόφρακτη”, ανεβάζοντας στα ύψη το άγχος των τραπεζικών στελεχών που θα επιφορτιστούν με το έργο αυτό.

Είναι κατά συνέπεια απολύτως κατανοητό πόσο σημαντική είναι για τις επιχειρήσεις η συνεργασία με ένα φορέα ο οποίος διασφαλίζει την σχέση εμπιστοσύνης και διαμορφώνει ένα επίπεδο ασφάλειας κατά τις συζητήσεις.

Η μακρά περίοδος αδράνειας όπου τα πιστωτικά ιδρύματα δεν κινούνταν έναντι των πελατών και οι πελάτες δεν κινούνταν είτε λόγω αδυναμίας είτε επωφελούμενοι από την αδράνεια αυτή, έχει λήξει.

Την ίδια στιγμή όμως μπαίνουμε σε μια περίοδο μεγάλης ευκαιρίας για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που έχουν ένα κόκκινο δάνειο.

Είναι ακριβώς αυτή η κατάλληλη στιγμή για να επιδιώξουν μια βιώσιμη λύση.

Κατανοώντας τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις πόσο σημαντική είναι για την περαιτέρω βιωσιμότητα τους η ευκαιρία αυτή, θα πρέπει να κάνουν τα πάντα για να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα επίτευξης της καλύτερης δυνατής λύσης.

Σίγουρα να αποφύγουν την αδράνεια και τις σειρήνες επιμέρους φορέων που εμπορεύονται όμορφες αλλά ανέφικτες λύσεις..

Η «Business Support Services», παρέχει αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις για τους πελάτες της. Στηριζόμαστε στην εμπιστοσύνη, τη φερεγγυότητα και την ηθική που αναδεικνύουν την αλήθεια και το ρεαλισμό.

Αν διεκδικείτε την καλύτερη δυνατή ρεαλιστική λύση είμαστε άμεσα διαθέσιμοι για μια συνάντηση ανταλλαγής απόψεων.

Με εκτίμηση

Για την «Business Support Services»

Ευστάθιος Λιακόπουλος

CEO

Related Post