Εξωδικαστικός: «Προστασία ή αναστολή μέτρων»

491 0

Εξωδικαστικός: «Προστασία ή αναστολή μέτρων»

Μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων που έχουν καθυστερήσεις ειδικά στο δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία αντιμετωπίζουν την μέγγενη των κατασχέσεων. Ειδικά αυτοί οι επιχειρηματίες έχουν άμεσο το ερώτημα πως διασφαλίζεται η προστασία τους μέσα από την διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Ο νόμος ορίζει σχετικώς την διαδικασία η οποία όμως αναλύεται περαιτέρω μέσα από τις αντίστοιχες ΠΟΛ που εκδόθηκαν.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1105, από 12-07-2017, οι αναστολές καταλαμβάνουν τις υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές. Οι αναστολές δεν ισχύουν για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης. 

Επί κάθε είδους κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, ο τρίτος υποχρεούται να αποδώσει στο δημόσιο τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των αναστολών.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1124/2017 της ΑΑΔΕ, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης του συντονιστή προς την αρμόδια υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης προκειμένου εκείνη να συμμετάσχει στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά του αιτούντα οφειλέτη και μόνο για τις οφειλές που υπάγονται σε εξωδικαστική ρύθμιση καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου.

Ειδικά για την περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη της πιστοποιημένης από την ΕΓΔΙΧ βεβαίωσης του συντονιστή για την πληρότητα της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης οφειλής υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.

Επομένως δια μέσου της διαδικασίας αυτής υπάρχει προστασία για διάστημα αρχικά 70 ημερών με δυνατότητα παράτασης άλλων 4 μηνών.

Το ζητούμενο είναι η σοβαρότητα της προσέγγισης ώστε αφενός να διασφαλίζεται ότι δεν είναι μια εικονική διαδικασία και να μπορεί ο συντονιστής να βεβαιώνει την πληρότητα και αφετέρου να έχει ελπίδες οριστικής επίτευξης μετά την περίοδο προστασίας.

Προσοχή ο πελάτης δεν προστατεύεται επικαλούμενος ότι πρόκειται να καταθέσει αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού. Θα πρέπει να έχει ήδη κατατεθεί και να είναι πλήρες.

Related Post

Η εμμονή στο ίδιο σφάλμα

Posted by - 20 Απριλίου, 2015 0
Ταξιδεύοντας στην Αμερική προσπάθησα να κάνω μια ανασκόπηση και να βρω μια ερμηνεία για τα στοιχεία εκείνα που κάνουν τον…