Εγγυημένα δάνεια και εξωδικαστικός συμβιβασμός

341 0

ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

  • Επιχείρηση εξαγωγική είχε δάνειο ύψους € 620.000,00 σε πιστωτικό ίδρυμα.
  • Είχε εμπράγματες εξασφαλίσεις και είχε και την εγγύηση του δημοσίου.

Η Τράπεζα επιθυμούσε την κατάπτωση της εγγύησης του δημοσίου προκειμένου να καλύψει σε άμεση ρευστότητα το 80% του δανείου.

Αν συνέβαινε αυτό, ποσό € 496.000 θα καταλογίζονταν στην ΔΟΥ του πελάτη και θα έπρεπε πλέον να ρυθμιστεί σε 12 δόσεις.
Στην ουσία κινδύνευε η επιχείρηση με πτώχευση. Τούτο παρότι είναι βιώσιμη.

Καταφέραμε να διαπραγματευτούμε και αξιοποιώντας την πρόνοια του νομικού πλαισίου του εξωδικαστικού συμβιβασμού ότι σε περίπτωση ρύθμισης στα πλαίσια αυτού, παραμένει η εγγύηση του δημοσίου, πιέσαμε το πιστωτικό ίδρυμα στην κατεύθυνση να αποδεχθεί υπαγωγή στα πλαίσια του νόμου και ρύθμιση της χρηματοδότησης.

Κάναμε σειρά συναντήσεων και διαμορφώσαμε εξαιρετικό διαπραγματευτικό πλαίσιο.
Χθες το πιστωτικό ίδρυμα αποδέχθηκε την εισήγηση μας.

ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Αυτή η απόφαση είναι εξαιρετικής σημασίας καθότι πλήθος επιχειρήσεων έχει δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και αντιμετωπίζει ιδιαίτερο αρνητισμό στην προσπάθεια του να ρυθμίσει αυτές τις οφειλές.

Σημειώνεται ότι η ύπαρξη του νομοθετικού πλαισίου του εξωδικαστικού συμβιβασμού παράλληλα με την πρόβλεψη του νομοθετικού πλαισίου ότι θα πρέπει προ της κατάπτωσης τα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια ρύθμισης είναι η μοναδική ελπίδα όλων των επιχειρήσεων που έχουν δάνειο με εγγύηση ελληνικού δημοσίου.

Η διαδικασία είναι σύνθετη και χρειάζεται εμπειρία και τεχνοκρατική επάρκεια, καθότι το πιστωτικό ίδρυμα επιθυμεί την διεκδίκηση της εγγύησης για να μην κατηγορηθούν τα αρμόδια στελέχη για απιστία.

Σημειώνεται ότι ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν τέτοιας μορφής δάνεια, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα και προτού γίνει κατάπτωση της εγγύησης του δημοσίου.

Αν γίνει η κατάπτωση επειδή θα έχει γίνει μετά την 31/12/2017, δεν θα μπορεί να υπαχθεί στις προβλέψεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού και επομένως θα πρέπει να τακτοποιηθούν σε 12 δόσεις!

Επικοινωνήστε μαζί μας: www.bssplus.gr

Related Post

ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Posted by - 11 Απριλίου, 2020 0
1ον. Αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων.   Τα μέτρα αφορούν όλες, αυστηρά όμως, τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που…

Νέα διαδικασία πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3908/2011 & Ν. 4399/2016.

Posted by - 19 Νοεμβρίου, 2019 0
Γράφει ο Αχιλλέας Αδαμόπουλος Τι προϋπήρχε Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην έως τώρα πορεία των Αναπτυξιακών Νόμων ήταν οι…

Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Posted by - 23 Οκτωβρίου, 2019 0
Γράφει ο Απόστολος Κούρτης Θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας μια πολύ μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν του χρηματοπιστωτικού συστήματος της…

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις

Posted by - 4 Ιανουαρίου, 2014 0
Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών δεν συνάδει απαραίτητα με βελτίωση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, σίγουρα σε βραχυπρόθεσμο…