Ενημερωτική εκδήλωση από τον σύλλογο Λογιστών Έβρου

501 0

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Τρίτη, 17/04/2018, 16.30
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

«Η προσαρμογή – υποχρεώσεις λόγω GDPR»

Aπό τον Μάιο του 2018 καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη και μη αφορώντας όλους του Ευρωπαίους πολίτες ακόμη και εκτός Ε.Ε.

Στην πράξη δεδομένης και της διεύρυνσης του ορισμού του όρου «προσωπικά δεδομένα» αφορά όλες τις εταιρίες.

Σκοπός η προστασία των προσωπικών δεδομένων που οδηγούν σε ταυτοποίηση. Απώτερος στόχος η ενιαία αντιμετώπιση – εφαρμογή των σχετικών κανόνων που αφορούν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην νέα εποχή απειλών όπου το κυβερνοέγκλημα και οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται γεωμετρικά.

Εισάγονται οι Θεμελιώδεις Αρχές του GDPR

 • Αρχή της Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας & Διαφάνειας
 • Αρχή του Περιορισμού του Σκοπού
 • Αρχή της Ελαχιστοποίησης των Δεδομένων
 • Αρχή της Ακρίβειας των Δεδομένων
 • Αρχή του Περιορισμού της Περιόδου Τήρησης των Δεδομένων
 • Αρχή της Ακεραιότητας & της Εμπιστευτικότητας των Δεδομένων
 • Αρχή της Λογοδοσίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

καθώς και τα Δικαιώματα των «Υποκειμένων» που πρέπει να περιφρουρούνται

 • Δικαίωμα Πρόσβασης
 • Δικαίωμα στη Διόρθωση
 • Δικαίωμα στη Λήθη
 • Δικαίωμα στον Περιορισμό της Επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στη Φορητότητα
 • Δικαίωμα Αντίρρησης
 • Δικαίωμα Αντίρρησης στις Περιπτώσεις Profiling
 • Περιορισμοί των Δικαιωμάτων του Υποκειμένου

Παράλληλα εισάγονται υψηλά πρόστιμα (έως 20 εκ €) για τη μη τήρηση των προβλέψεων του νόμου.

Η “BUSINESS SUPPORT SERVICES” αναλαμβάνει τη συμμόρφωση σύμφωνα με τον κανονισμό παρέχοντας σας τα κάτωθι:

 • Καθορισμός Πολιτικής & Διαδικασιών σχετικά με προστασία ΔΠΧ, datagovernance & security
 • Προσαρμογή-τροποποίηση νομικών σχέσεων εντός και εκτός εταιρείας, ακολούθως επεμβάσεων του εξειδικευμένου νομικού μας συμβούλου
 • Καθορισμός ενεργειών σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού και την διαμόρφωση της απαραίτητης εταιρικής κουλτούρας
 • Διενέργεια σχετικών αναλύσεων ρίσκου ασφάλειας συστημάτων (DPIA) όπου απαιτείται, καθώς και διαδικασία τήρησης trackrecords
 • Σύναψη συμβάσεων με τρίτους συνεργάτες (IT) εφόσον κριθεί απαραίτητο
 • Διαδικασία τήρησης αποδεικτικών σχετικά με ενέργειες αποκατάστασης ακολούθως τυχόν παραβιάσεων • Διαδικασία ενεργειών σχετικά με την συνεχή προσπάθεια συμμόρφωσης με τον κανονισμό

Κοινός μας στόχος η θωράκιση της εταιρείας σας απέναντι σε κάθε κακόβουλη ενέργεια που μπορεί να προέρχεται από πολλές πηγές (ανταγωνιστή, «πελάτη», προσωπικό, συνεργάτη) και των συναφών επιπτώσεων στην εταιρεία, όπως η φήμη της, τυχόν αξιώσεις πληγέντων, πρόστιμα από την Αρχή Προστασίας, επιπτώσεις στην συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας κ.ά.

Θα ακολουθήσει χρόνος για ερωτήσεις απαντήσεις ενώ θα μπορεί οποιοδήποτε το επιθυμεί να προγραμματίζει συνάντηση την ίδια ή άλλη μέρα για εξατομικευμένη προσέγγιση.

Για την BUSINESS SUPPORT SERVICES,
Ευστάθιος Λιακόπουλος CEO

Related Post

Πολλαπλές λύσεις για τους οφειλέτες!

Posted by - 8 Μαΐου, 2019 0
Πολλαπλές λύσεις για τους οφειλέτες! Οι Επιχειρήσεις μάλλον εξυπηρετούνται καλύτερα από την διαδικασία του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων ενώ…