Ποια τα κίνητρα και γιατί να ενταχθώ στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

484 0

Στο Νόμο εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός είναι μία διαδικασία οργανωμένης και οριοθετημένης διαπραγμάτευσης της επιχείρησης με τους πιστωτές της που διεξάγεται εντός προθεσμιών 88 ημερών σε 12 στάδια με ρητές προθεσμίες για την τήρηση των οποίων θα συνδράμει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η ευθύνη ενημερωμένου επαγγελματία-συντονιστή. Μια επιχείρηση μπορεί να βρει λύση ρύθμισης με το σύνολο των πιστωτών της (ΔΟΥ, Ασφ.Ταμεία, ΟΤΑ, Τράπεζες και Ιδιώτες) σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους εκπροσώπους του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων να προχωρήσουν σε διαγραφές βασικής οφειλής (όλων των φορολογικών υποχρεώσεων και των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών), σε διαγραφές του 95% των προστίμων και 85% των προσαυξήσεων με ταυτόχρονη επιμήκυνση αποπληρωμών σε έως 120 δόσεις.  Θα τηρείται επίσης αυτοματοποιημένη διαδικασία για βασικές οφειλές έως € 20.000 με διαχωρισμό για έως € 3.000 και έως € 20.000 για περαιτέρω διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας. (Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν.

Συν τοις άλλοις, για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό επίπεδο υπάρχει για τις αιτούμενες επιχειρήσεις η δυνατότητα αναστολής καταδιωκτικών μέτρων 70 ημερών με δυνατότητα παράτασης 4 μηνών και παρέχονται ιδιαίτερα προνόμια νέας χρηματοδότησης της στους πιστωτές της.

Δεδοµένου δε ότι η διαδικασία εκκινεί ακόµα και εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον πιστωτές που εκπροσωπούν το 50% των απαιτήσεων έναντι της επιχείρησης, όλοι οι πιστωτές έχουν κίνητρο να συµµετέχουν στη διαδικασία, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να ληφθεί δεσµευτική απόφαση για τη ρύθμιση της απαίτησής τους ερήµην τους. Αυτό γίνεται εφικτό με τη διαδικασία της δικαστικής επικύρωσης η οποία διαρκεί 5 μήνες και είναι δυνατόν να δεσμεύσει όσους πιστωτές αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που κατέληξε σε συμφωνία της επιχείρησης με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε αυτή πιστωτών της.

Ας μην ξεχνάμε ότι για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους ο Νόμος έχει προσωρινή διάρκεια, εως τις 31/12/18 και όσοι έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν τα ευεργετήματα του νόμου πρέπει να κινηθούν με την πρέπουσα ταχύτητα αλλά και ποιότητα στην προετοιμασία του φακέλου τους.

 

 

Related Post

Η εμμονή στο ίδιο σφάλμα

Posted by - 20 Απριλίου, 2015 0
Ταξιδεύοντας στην Αμερική προσπάθησα να κάνω μια ανασκόπηση και να βρω μια ερμηνεία για τα στοιχεία εκείνα που κάνουν τον…

Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικές με φορολογικά θέματα.

Posted by - 4 Δεκεμβρίου, 2017 0
Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικές με φορολογικά θέματα. Με την Πολ.1190/1.12.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα ” Κοινοποίηση της αριθ. 254/2017…