Ορθή χρηματοοικονομική πολιτική για βιώσιμες, οριακά βιώσιμες και μη βιώσιμες επιχειρήσεις.

429 0

Ορθή χρηματοοικονομική πολιτική για βιώσιμες, οριακά βιώσιμες και μη βιώσιμες επιχειρήσεις.

Οι Τράπεζες έχουν δεσμευτεί στον Ενιαία Εποπτικό Μηχανισμό μέχρι το τέλος του 2019 να έχουν ζητήσει από το 90% των ενεργών και με προοπτικές βιωσιμότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μελέτες βιωσιμότητας.

Παράλληλα έχει αποφασιστεί να ασκηθεί αυστηρή πολιτική σε όσες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν δείχνουν σημάδια βιωσιμότητας. Αυτός είναι ο λόγος που έχει ήδη ενταθεί και αναμένετε να ενταθεί περαιτέρω το σενάριο καταγγελιών δανείων και λήψης μέτρων. Ήδη τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν οργανωθεί έναντι της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών.

Επομένως οι βιώσιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να εκπονήσουν αντίστοιχες φερέγγυες μελέτες προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη του πιστωτικού συστήματος. Κατά συνέπεια να οργανώσουν περαιτέρω την χρηματοοικονομική τους ομάδα ή να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό σχετικά. Παράλληλα να κάνουν όλες εκείνες τις κινήσεις που θα τις ισχυροποιήσουν την επόμενη μέρα. Ανάπτυξη πωλήσεων, εξαγωγικό προσανατολισμό, διασπορά αντικειμένου, οργάνωση πιστοδοτικής πολιτικής, διαχείριση ρευστότητας κλπ.

Οι υπό προϋποθέσεις βιώσιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαμορφώσουν και να υποστηρίξουν εκείνο το σενάριο που τους διασφαλίζει βιωσιμότητα. Επομένως να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους φορείς για να τις υποστηρίξουν σε σενάρια αναδιάρθρωσης δανεισμού (Κώδικας δεοντολογίας τραπεζών, Εξωδικαστικός συμβιβασμός, ρύθμιση απευθείας κλπ.).

Οι μη βιώσιμες επιχειρήσεις, ακόμα περισσότερο και μετ’ επιτάσεως να διεκδικήσουν εκείνο το ακραίο σενάριο που τις κάνει ίσως βιώσιμες ή να οργανώσουν την ομαλή διακοπή των εργασιών τους.

Επομένως για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων η συνισταμένη είναι πλέον μια και συνίσταται στο τρίπτυχο: Εγρήγορση, δράση, οργάνωση.

Η BSS έχοντας παρουσίας στην Ελληνική αγορά από το 2002, πιστοποιημένη για την αριστεία στην επιχειρηματική της δράση από τον παγκόσμιο οργανισμό  EFQM, είναι δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο παρέχοντας υπηρεσίες με κυρίαρχη αρχή την ηθική και κατεύθυνση την πράξη και την προσιτότητα στη Έλληνα μικρομεσαίο επιχειρηματία παρέχοντας την υπηρεσία «Private Business Consulting».

 

Related Post

Ρύθμιση οφειλών – Διάσωση επιχειρήσεων

Posted by - 28 Μαρτίου, 2018 0
«Αποδίδει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός…». «Δεν αποδίδει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός…». «Μόνο 22 περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί…». «20.000 περιπτώσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού έχουν εισαχθεί…».…

Διαρθρωτικά και επενδυτικά Ταμεία: Η Επιτροπή ενισχύει τον ρόλο των εταίρων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων

Posted by - 4 Ιουνίου, 2014 0
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα κοινό σύνολο προτύπων για τη βελτίωση της διαβούλευσης, της συμμετοχής και του διαλόγου με…